SiB-kaffe – en kilde til mistrivsel?

SKRÅBLIKK: Hva har kvaliteten på kantinekaffen å si for studenters trivsel? En blindtest avslører at det kan være mer ved kaffesmak enn innholdet i kaffekoppen. ...

Vårens store begivenhet blir fusjonsprosessen

De fleste studentforeningene slås sammen til én stor forening. Ombyggingen av fakultetet begynner. PSU-leder, Eivind Brandt, ønsker vårsemesteret velkommen. Tekst: Eivind Brandt Psykologisk studentutvalg (PSU), leder Godt nyttår! Jeg håper juleferien din har vært hyggelig og avslappende. Dette...

Er det sunt å kjede seg?

Da jeg vokste opp, fikk jeg bestandig høre at det var sunt å kjede seg. «Du har godt av å kjede deg litt», sa pappa. Jeg skjønte aldri helt hvorfor. Tekst: Endre Molaug Eriksen, Student ved...

Pedofili – et misforstått fenomen?

Pedofili blir ansett som moralsk forkastelig og tabubelagt, noe som kan være med på å forklare hvorfor det per i dag er et smalt behandlingstilbud for pedofile i helsevesenhet. Spørsmålet er hvilken behandling man...

Er vi alle utilstrekkelige?

Hvordan kan vi si at skjønnhetsfokuset handler om selvrealisering, når behovet for å dele går foran gleden ved å gjøre? spør Endre Molaug Eriksen. Skjønnhetspresset berører alle og enhver – kanskje i større grad...

– Beklager Nævdal, men her er du helt på jordet

Det er urettferdig at Per blir kritisert for det han sier, mens Kari blir kritisert ut fra i hvor stor grad hun duger som sexobjekt, selv om de begge sier det samme, skriver Marthe...

Mening på liv og død

Kan søken etter mening løse livets eksistensielle kriser? Som et svar på Håkon Nævdals tekst om den feilslåtte lykken kommer Simen Marenius Ekelund med sine egne perspektiver på mening, og hvordan man kan oppnå...

En bjørnetjeneste for traumeutsatte

Går vi veien mot å bli et samfunn basert på frykt for å tråkke noen på tærne? Kunnskapen må være ubegrenset i sin utfoldelse og virkelighetsnær i sin forankring.

La oss rive ned luftslottene

Hei, jeg heter Silje, og jeg er en av dem som jevnlig restaurerer og polerer opptil flere luftslott. Luftslottene jeg snakker om er profiler i sosiale medier.

Til ettertanke

Helsearbeidere burde ikke la seg inspirere av fremgangsmåter som minner om tortur og barnemishandling, skriver Natalie Simensen i debatten om tvangsbruk i psykiatrien.

Når loven hindrer nødvendig tvang

Lovverket rundt tvang i behandling er strengt for at virkemiddelet ikke skal kunne misbrukes. Men hva gjør man når lovverket kommer i konflikt med pasientens beste?

Reservasjonsrett mot homofili?

- Jeg føler meg rådvill når jeg er klar over at enkelte av mine medstudenter er så sterkt overbevist om at homofili ikke er akseptabelt.

Karakterstryk for karakteranalyse

I lys av denne månedens foredrag om karakteranalyse stiller Katarsis’ skribent spørsmålstegn ved hva som egentlig kreves av talere for å høste anerkjennelse hos et publikum.

PSU forventer forbedring

I lys av En psykologstudents bekymringsmelding, Kinaputten som ble til en atombombe og Kjære bekymret student ønsker Psykologisk Studentutvalg (PSU) å gi vår side av saken.

Kjære bekymret student

Dekan Jarle Eid svarer på kritikken mot fakultetsledelsen.

Kinaputten som ble til en atombombe

Rebekka Lossius, student ved Det psykologiske fakultet, svarer på Pål Halle Johnsens bekymringsmelding av fakultetet.

Vi må snakke om kjønn

Hva blir konsekvensene av at overvekten av Norges psykologstudenter er kvinner?

En psykologstudents bekymringsmelding

Student med tordentale til Det psykologiske fakultet

Psykologisk bøssebæring for Syria

"Hazim er fire år – like gammel som krigen. Han vet ikke hva et hus er, det eneste han kjenner er teltet. Hvordan kan Hazim få en normal barndom?" Leder for PsychAid, Hanna Damskau, oppfordrer psykologistudentene til å gå med bøsser for Syria 13.-14. mars.

Lyset i enden av tunnelen

Hvor henter vi glede fra? Thomas Wærstad utforsker dette, og spør seg hva man gjør om man ikke ser lyset i enden av tunnelen.