Caroline Glott

3 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
caroline.glott@katarsisuib.no

Pedofili – et misforstått fenomen?

Pedofili blir ansett som moralsk forkastelig og tabubelagt, noe som kan være med på å forklare hvorfor det per i dag er et smalt...

Gråsoner i hjerneaktivitet avgjør liv og død

Klinisk skjønn benyttes i vurderingen av hjerneaktivitet som definerer forskjellen på liv og død. Dette fører til gråsoner i, og utfordrer, den juridiske definisjonen av liv.

Reservasjonsrett mot homofili?

- Jeg føler meg rådvill når jeg er klar over at enkelte av mine medstudenter er så sterkt overbevist om at homofili ikke er akseptabelt.