Annonse

Slakt av læringsprinsipper i klasserommet

Marie Graven Skribent Lukas Hansen Bjerkestrand Skribent Tone Elise Dagsvik Illustratør   I klasserommet er bruken av operant betinging et naturlig utgangspunkt for å danne et godt læringsmiljø. Det er ikke...

Plikt er helt gresk for meg

Simen Bø Ansvarlig redaktør Tone Elise Dagsvik Illustratør Tenker vi annerledes på norsk enn på engelsk? Studier på fremmedspråkseffekten tyder på det, og viser hvordan språk påvirker tankene...

Har du fått med deg de mest leste sakene i 2020?

Simen Bø Ansvarlig redaktør Vi har lagt bak oss et langt og krevende år. Det som uten tvil preget 2020 mest var koronaen, og alt den...

Catching some Brainwaves

Max Korbmacher Skribent Jørgen Østmo-Sæter Olsnes Skribent og illustratør Brain waves are electrophysiological signals recorded with the non-invasive method of electroencephalography (EEG). This year we can celebrate its...

I stuss

Ragnhild Løkling Sublimertredaktør og illustratør Litt etter litt daler hårstrå etter hårstrå ned i vasken. Med et par lokker klipt i litt vilkårlige lengder, og etter...

Fakultetet bør få nytt navn

Simen Bø Ansvarlig redaktør Lilian Särnmo Illustratør Fakultetet skal kanskje endre navn i desember. Det er en gylden mulighet til å sørge for at navnet gjenspeiler det vi...

Modern Electric Brain Stimulation

Max Korbmacher Skribent Ingvild Hauglid Illustratør A patient strapped down on a hospital bed, fighting the bandages; several people in white coats led by a crazy scientist, sticking...

Feeling Hormonal Today?

Robin Bjorheim Skribent Max Korbmacher Skribent Hormones are the solution to everything! The newspapers say cortisol kills and melatonin makes you sleep. But what are hormones actually? And...

fMRI = fancy Mega Reliable Imaging?

Max Korbmacher Skribent Jørgen Østmo-Sæter Olsnes Illustratør As outlined in a previous article about neuroscience, images of the brain convince people of research articles’ reliability and robustness. Therefore,...

Den perfekte forbrytelse for oss blåøyde modellborgere

Ragnhild Løkling Sublimertredaktør «Hva er det han gjør?! Det første han må gjøre er å be om advokat det vet da alle! Og fatter han ikke...

ReproducibiliTea Comes to Bergen!

Max Korbmacher Skribent Many aspiring social scientists, and especially psychologists who are just in the beginning of their career path, are confronted with questions such as whether the...