“Personlighetsvurdering kan være nyttig for å predikere atferd” – Thor Ødegård svarer

Ansvarlig redaktør i Katarsis, Simen Bø, hevdet i en artikkel at Thor Ødegård sin bruk av Jungiansk Typeindeks (JTI) på profesjonsstudiet i psykologi er pseudovitenskapelig og utgjør en åpenbar interessekonflikt. Her kommer Thor Ødegård...

Personlighet og pseudovitenskap på profesjonsstudiet

Simen Bø Ansvarlig redaktør Amalie Lund Fotograf På 8. semester på profesjonsstudiet får studentene opplæring i Jungiansk Typeindeks. Foruten en utdatert teori og et fraværende empirisk grunnlag skjer opplæringen i regi av en psykolog som selger autorisasjon i...

YourTube

  Jørgen Tonstad Thomassen Skribent Lørdagen kom loffende mot slutten av november. Utslitt etter eksamensperioden begynte jeg å se på YouTube-videoer om Brexit. Etter en time med videoene på autokjør merket jeg at antallet foreslåtte Brexit-videoer med en bestemt politisk vinkling hadde...

Psykologistudentar misforstår grunnleggjande åtferdsanalyse

Eirik Søderholm Debattredaktør Åtferdsanalyse er ein fleksibel og praktisk nyttig tilnærming for å forklare årsaken til, og behandle, åtferdsvanskar og psykiske lidingar. Diverre blir åtferdsanalyse ofte misforstått av psykologistudentar og psykologar som S-R-vitenskap som kun befatter...

Kunstens illusjon

Marie Graven Skribent Ida Smiseth ...

Debatten om psykologtittelen er en avsporing

Simen Bø Ansvarlig redaktør Amalie Lund Fotograf Siden i høst har debatten om psykologtittelen rast, uten at vi har blitt noe særlig klokere. Jeg mener at debatten skaper unødig splid, og at den er en avsporing fra det...

Typisk norsk å være selvgod

Elise Tynning Gjesteskribent Profesjonsstudenter påstår at utenlandsstudenter må kjøpe seg psykologtittelen og mangler klinisk modning Utenfra er det lett å tenke at veien frem til ferdigutdannet profesjonspsykolog er lang, og kun laget for de aller klokeste, flinkeste,...

Nærsynt om psykologtitler

  Sebastian Gulbrandsen Leder i Studentpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening I sitt nyeste innlegg i psykologtitteldebatten hevder Ragnhild Yndestad at tittelens historie ikke er en tilstrekkelig begrunnelse for at den fortsatt bør være beskyttet. Resonnementet hennes hviler...

Urealistiske tankeeksperimenter om psykologtittelen

Ragnhild Yndestad Skribent ...

Beskyttelse av psykologtittelen er en viktig sikkerhetsgaranti

I kjølvannet av Helsedirektoratets uttalelser angående bruk av psykologtittelen ble det skrevet et debattinnlegg om mangelen på faglige argumenter for hvorfor tittelen er forbeholdt kliniske psykologer, og problemer med debattklimaet knyttet til saken. Her...

Psykologtittelen utfordres

Ragnhild Yndestad Skribent ...

Kven skal redde verda no?

Andrea Melheim Mork ...

Ansvar eller ansvarsfraskrivelse?

Malin Dysjaland Gjesteskribent ...

Evidensbasert behandling for alle

https://katarsisuib.no/wp-admin/media-upload.php?post_id=9600&type=image&TB_iframe=1

APA angriper maskulinitet

  Øyvind Imenes Sivertsen ...

– Vi vil ha fordypningspraksis med sterkere universitetsforankring

Visedekan for utdanning, Per Einar Binder, og emneansvarlig for ekstern praksis, Kjersti Arefjord, svarer debattinnlegget som kritiserte Det psykologiske fakultet for manglende oppfølging av studenter i ekstern fordypningspraksis. I sitt innlegg påpeker Eirik Søderholm viktige...

Ekstern fordjupningspraksis – primært ulønt arbeid?

For mange studentar ved profesjonsstudiet i psykologi kan semesteret med ekstern fordjupningspraksis innebere eit slitsamt halvår med 120% jobbing, der 100% av det er ulønt. Fungerar studentane primært som gratis arbeidskraft for arbeidsgiver? Debattinnlegg ...

Fakultetledelsen svarer: Den vanskelige balansen mellom generalistkompetanse og valgfrihet

Fakultetledelsen svarer debattinnlegget som kritiserer profesjonsstudiet i psykologi for begrensede valgmuligheter. Eirik Søderholm reiser viktige spørsmål rundt mangelen på valgemner i vår profesjonsutdanning i psykologi....

Etterspør meir valfridom på profesjonsstudiet

Profesjonsstudiet er for rigid. Det bør innførast valfrie emne for å sikre tidlegare spesialisering i studieløpet. Debattinnlegg ...

Burde ikke komme som en overraskelse

Visedekanen for Utdanning, Helge Molde, svarer for den tidligere omtalte saken hvor to studenter settes ned et kull og ikke får gå opp til eksamen dette semesteret. Katarsis omtalte den 30. mai en sak om to studenter...