Store mangler i emneevalueringer

Som studenter skal vi kunne stole på fakultetets kvalitetssikring av utdanningen vår. Vi har sjekket kvaliteten på emneevalueringene ved Det psykologiske fakultet de siste årene og funnet betydelige mangler. Kvalitetssikringen er rett og slett...

Vil vi en dag google under eksamen?

Den tradisjonelle skoleeksamen slaktes av ekspert på undervisning og vurderingsformer. Viserektor for utdanning ved UiB er langt på vei enig i kritikken og hevder at nettilgang er fremtiden. I en artikkel publisert i Katarsis i...

Er det på tide å begrave skoleeksamen?

Hater du å pugge til eksamen? Ifølge professor Arild Raaheim, er det ikke nødvendigvis deg det er noe galt med. Eksamenstidens klamme hånd begynner å stramme seg om timeplanen atter en gang, og mens de...

Sigmund Karterud: Personlighetspsykiatriens rungende stemme

Ordet “personlighetsforstyrrelse” høres dramatisk ut. Det er noe skummelt og vedvarende ved ordet: Personligheten din er liksom ødelagt. Sånn er det bare. Men, til tross for de dramatiske konnotasjonene ved ordet, er det mulig...

Ensomhet: mitt eller statens ansvar?

  Å være ensom er noe de fleste av oss har kjent på en gang eller to i livet. Faktisk er det så mange som rapporterer at de er ensomme at myndigheter tar affære. Men...

Psykologstudent selges billig

Etter tre år på profesjonsstudiet i psykologi har vi fagkompetanse tilsvarende en bachelorgrad i helsefag. Til tross for dette insisterer mange arbeidsgivere, deriblant Helse Bergen og Bergen kommune, på at profesjonsstudenter er ufaglærte, og...

Når coachen villeiar psykisk syke

Coachen markedsfører seg i aukande grad med behandling av psykiske lidingar, slik som behandling av traumer. Dette kan medføre at dei tiltrekker seg pasientar, noko som kan få uheldige konsekvensar ettersom coachar ofte har...

De lengste dagene i mitt liv

Hvordan reagerer kroppen når du ikke får kommunisere med de rundt deg og bare skal meditere? Etter ti dager på meditasjonskurset Vipassana, med klare regler om å ikke kommunisere med omverden, fikk psykologistudent Dina...

Teknobabbel dekker over empirisk vakuum

Katarsis innrømmer at HealthTech Sciences ikke ble gitt anledning til tilsvar før artikkelen om dem ble publisert. Det endrer imidlertid ikke faktum at HealthTech Sciences ikke har noen troverdig dokumentasjon på behandlingen de tilbyr. I...

«Injurierende og ukorrekt» -HealthTech Sciences svarer

7 desember ble det utgitt en artikkel om oss på katarsisuib.no, hvor vi neste dag fikk mail fra ansvarlig direktør med link til artikkelen og informasjon om «rett på tilsvar». Vi er litt forundret...

Brudd på barns beste

Norge er verdens tryggeste land å bo i - for norske barn. Mange av de som flykter hit beskyttes ikke en gang av FNs barnekonvensjon. Ordningen om midlertidig oppholdstillatelse og bruken av denne overfor...

Menneskehandel: det moderne slaveri

Millioner av mennesker verden over er ofre for menneskehandel. Hvilke konsekvenser dette moderne slaveriet kan ha for psykisk helse var tema da fra Benedicte Ekman fra "For Freedom" var gjest hos PUG Bergen. Menneskehandelbegrepet kan generelt...

Sensorveiledningene skal ha bestått – karakteren C eller bedre

Visedekan for utdanning, Helge Molde, svarer på kritikken av sensorveilederen.  Med tittel «Stryk til sensorveilederen» tar Katarsis opp bruken av sensorveiledningene ved Det psykologiske fakultet. Innlegget tar opp til debatt hvor godt sensorveiledningene ved vårt...

Stryk til sensorveilederen

  «Skriv mer om Piaget», «Skriv mindre om Piaget»,  «Nei, mer om Vygotsky». Tro det eller ei, men våre eksamenssensorer er tolkende vesener som kan ha vidt forskjellige syn på samme eksamensbesvarelse. Sensorveiledere ble innført...

ME er ingen religion!

ME har blitt en diagnose som diskuteres, kritiseres og forklares vidt forskjellig. Den pågående offentlige krangelen har utviklet seg til å bli en utmattende ordkrig om gruppen som er utmattet nok som det er....

UiB-studenter i solidaritet med profesjonsstudentene i Oslo

Mandag samlet psykologstudentene ved UiB seg i solidaritet med psykologstudentene i Oslo (UiO). Det skjer på bakgrunn av hendelsene som har skjedd i Oslo sist uke. Psykologisk Institutt ved UiO valgte tirsdag å stenge driften...

Ingen grunn til uro over fortsatt drift av studentklinikken i Bergen

I kjølvannet av hendelsene ved Psykologisk Institutt ved UiO den siste uken, har lederen ved Institutt for klinisk psykologi (IKP) sendt ut et skriv der hun avkrefter all grunn til bekymring for at studentklinikken i Bergen også...

Bedre med en fugl i hånden enn ti på dyrelaben

Se for deg at myggen, og ikke mennesket, er herskere på planeten jorden. Alle mennesker er plassert i fabrikker hvor de blir tappet for blod som senere kan nytes fra drikkekartonger ved myggens frokostbord....

Jakten på Misala

Skrevet av: Marianne Hvattum Løken Psykiske lidelser kjenner ingen landegrenser. Det gjør derimot forklaringen og behandlingen av dem. I det sørøst-Afrikanske landet Malawi arbeider legene side om side med tradisjonelle heksedoktorer i behandlingen av psykiske...

Når profesjonsetikken forsvinner over landegrensen

Etter nesten ett år med advokater, klager, politikere og media går det endelig riktig vei for utenlandsstudenter i psykologi. Psykologistudentene i utlandet har det siste året blitt behandlet dårlig, både av systemet og av...