Uregjerlig

Gjesteskribent Paul Mattias Hallan-Wolff Ragnhild Løkling Sublimertredaktør og illustratør   Det angår deg så hør, i langsomhet   det du frykter stemmer du er deg selv fremmed   leter stadig men erfarer alltid, allerede er du ute av syne   du kjenner deg sånn griper tak innvendig holder fast det holder, ikke   for du er alltid men vet...

Debatt på Psykologikongressen 2021

Nanna Skram Ansvarlig redaktør Fem fageksperter på opplevelsen og konsekvensene av diskriminering, rasisme, kjønnsmangfold, tortur og tvang åpnet for debatt på Psykologikongressen 2021. Hvordan kan utenforskap blant minoritetsgrupper bekjempes? Samfunnets normer og kultur var tema på årets...

En tinderellas bekjennelser

Seksualitetsopplysningen Lea Grøstad   I dag var jeg på date med Andreas! Eller, det var Anders han het. Eller var det kanskje Adrian? Det er ikke så nøye, jeg kommer nok ikke til å møte ham igjen...

Ansett psykologer på fastlegekontoret!

Nanna Skram Ansvarlig redaktør   Etter valgresultatet på mandag er tiden for konkretisering og implementering av begrepet «lavterskeltiltak» i det psykiske helsetilbudet kommet. Hva kan vi ønske oss av den nye regjeringen?  Partiene i årets valg hadde et...

Facebook Suicide Watch: Big Brother Bryr Seg

Foto: Pixabay Jørgen Tonstad Thomassen Skribent Rettferdiggjør et mål midlene brukt for å nå det? Sagt på en annen måte, er det greit å gjøre noe forkastelig eller i gråsonen for å oppnå et hederlig mål? Dette...

Kontrollfreak

Marie Graven Skribent Tone Elise Dagsvik Illustratør Er du sliten? Går du rundt med en kronisk klump i magen? En klump som ikke ser ut til å gå noen vei, selv om du har mistet tellingen på antall...

Det kreves mer enn kjønnspoeng for å få flere mannlige psykologer

Seksualitetsopplysningen Charlotte Sundstrøm Vi trenger flere mannlige psykologer, men kjønnspoeng virker som en lite effektiv løsning på dette problemet. For at framtidens psykologer skal reflektere samfunnet vi skal jobbe i og gi et godt behandlingstilbud, trenger vi...

Gjensynsglede

Ragnhild Løkling Leder og illustratør Der var du igjen! Det var lenge siden; jeg føler jeg nesten ikke har sett deg på flere år. Jeg bryter nesten ut i en blanding av en latterkule og et...

Seksualitetsopplysningen: Seksualitet under pandemien

Seksualitetsopplysningen Laxzi Peiries Ravindran Pandemien har påvirket vårt emosjonelle og sosiale velvære. Hvordan har den endret seksualitet? Koronapandemien har preget livene våre det siste året. Sosiale restriksjoner har vært et viktig tiltak mot smittespredning, men har uheldigvis...

Tomhet

Gjesteskribent Sunniva Tone Elise Dagsvik Illustratør Tomhet! Kan det i det hele tatt kalles en følelse? Det en enten en blanding av alt eller et enormt gap av ingenting. Så uendelig tomt. Så sterk er den at jeg...

Seksualitetsopplysningen: Velkommen til vår nye spalte!

Seksualitetsopplysningen Laxzi Peiries Ravindran   Velkommen til Seksualitetsopplysningen, en ny spalte ved organisasjonen med samme navn!  Vi i Seksualitetsopplysningen ønsker å arbeide for å heve kompetanse og øke kunnskap om tema knyttet til sex, seksualitet og kjønn blant...

Einsamheit

Gjesteskribent Arnstein Søvik, klinisk barnevernspedagog og familieterapeut Tone Elise Dagsvik Illustratør Formidla av meg, følt og beskreve av andre: Einsamheit. Einsamheit er både ei kjensle, ein tanke og ei tilstand. Å vere einsam er noko kvalitativt forskjellig frå å...

Katarsis legger ut en føler

Tone Elise Dagsvik Illustratør   Har du lyst å bidra til Katarsis sin nye spalte? Det eneste du må gjøre er å skrive om en følelse du har hatt. Du velger selv om du vil skrive under...

Bokanmeldelse: Løgnene vi forteller oss selv

Bokanmeldelse: Jan Ingar Grindheim Hvordan se sannheten i øynene, akseptere seg selv og få et bedre liv? ISTDP-pionér Jon Frederickson har skrevet en bok om nettopp dette. I hvilken grad man klarer å forholde seg...

Bokanmeldelse: Yes to Life – In Spite of Everything

Bokanmeldelse: Jan Ingar Grindheim «To say yes to life is not only meaningful under all circumstances - because life itself is - but it is also possible under all circumstances.” - Viktor E. Frankl Boken «Yes...

Smi mens hjernen er varm

Heine Johannes Berge Vidme Skribent Tone Elise Dagsvik Illustratør Hvorfor er ikke filosofi et eget fag på skolen? Faget fremmer kritisk tenkning, oppmuntrer til logisk forståelse og kan til og med forsterke læringseffekten i andre fag!  Barn verden over...

Enkelttiltak treffer ikke alle – Universitetet i Bergen jobber langs mange spor i møte...

Katarsis publiserte et debattinnlegg som kritiserte UiB sin nettportal, værgodmotdegselv, som et tiltak for å møte utfordringene studentene har. Under følger et svar fra viserektor for utdanning, Oddrun Samdal. I tidsskriftet Katarsis retter Simen Bø, ansvarlig red.,...

Ingen er gode nok i år

Katarsis publiserte et debattinnlegg som kritiserte UiB sin nettportal, værgodmotdegselv, som et tiltak for å møte utfordringene studentene har. Under følger et svar fra en førsteårsstudent ved universitetet.  Skrevet av Idun Fjeld, førsteårsstudent ved Universitetet i...

Hjelper ikke studenter til å være gode mot seg selv

Simen Bø Ansvarlig redaktør Andrea Melheim Mork Debattredaktør Tone Elise Dagsvik Illustratør   13. november presenterte UiB værgodmotdegselv.no, en bank med forskningsbaserte tips og triks for en lettere koronahverdag. Selv om slike lavterskeltiltak kan ha god effekt reflekterer ikke tiltakene den...

Fakultetet bør få nytt navn

Simen Bø Ansvarlig redaktør Lilian Särnmo Illustratør Fakultetet skal kanskje endre navn i desember. Det er en gylden mulighet til å sørge for at navnet gjenspeiler det vi faktisk kan. Ja takk til Fakultet for psykologi og pedagogikk! Da...