«Bifile bare later som»

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
ILLUSTRASJON: KJERSTINE LANDRØ

Miriell Langeland

Er bifile bare forvirrede mennesker som tar alt og alle de kan få tak i? Klarer de ikke bestemme seg for hvem de liker? Dette er bare noen av fordommene bifile personer møter. 

Bifile er kanskje den skeive gruppen som har mest til felles med både LHBT+-gruppen og heterofile. Likevel er det en av de seksuelle legningene som møter fordommer fra begge disse sidene. Skeiv Ungdom definerer bifile som personer som tiltrekkes og/eller forelsker seg i flere kjønn (1)Skeiv Ungdom. (u.å.). Skeiv fra A-Å. Hentet 5. november 2021 fra https://skeivungdom.no/skeiv-a-a/. Dette vil i prinsippet da si at en bifil person kan tiltrekkes kvinner, menn og alt som er i mellom og over dette. Hvilke fordommer møter en når en elsker alt og alle? Fordommer mot bifile kommer til syne i dagligdagse samtaler, i sosiale medier og også i forskning. Det som er interessant er at en som bifil mann eller kvinne møter forskjellige fordommer. 

Mannlige bifile er egentlig homofile

En undersøkelse viser at bifile menn er den gruppen menn og kvinner har mest negative holdninger mot  (2)Bufdir. (2021, 24. juni). Holdninger til lhbtiq-personer. Hentet 1. november 2021 fra https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/lhbtiq/Holdninger/. Bifile menn kan omtales som “egentlig bare homofile menn som ikke tør å komme helt ut av skapet”. Altså foreslås det at å være bi bare er første steg mot å komme ut helt som homofil mann. Et eksempel på dette er Freddie Mercury som hadde forhold med kvinner i tillegg til menn, men som ble kjent som homofil mann for hele verden.

Bifile menn kan også være redd for at de ikke skal bli sett på som maskuline når de kommer ut. Dette kan ha sammenheng med at de antas å være homofil, som stereotypisk ses på som mer feminine. Kvinner kan ha den fordomsfulle frykten at hvis de blir kjærester med en bifil mann er det fare for at han er med en mann under eller etter forholdet deres. Dette vil potensielt føre til at kvinner styrer unna bifile menn som de hadde vært interessert i om de bare var “hetero”. 

Kvinnelige bifile er egentlig heterofile

I motsetning til bifile menn møter bifile kvinner fordommer om at de egentlig er heterofile. En mulig forklaring kan være at bifile kvinner ønsker oppmerksomhet av menn ved å være med noen av samme kjønn. For eksempel kan dette være at det ikke ses på som utroskap om ei kysser en annen kvinne selv om hun har mannlig kjæreste, fordi det ikke “telles” eller er “hot”. Det kan oppleves som kvinne at man da blir fetisjert for å kysse en annen dame.

Man kan bli møtt med spørsmål som “Vil du ha trekant?”. Det kan være bifile personer som ønsker å ta del i trekanter, men det er på ingen måte noe alle som er bi ønsker, eller vil bli spurt om. 

Bifile er mer utro

Utenom de kjønnsbaserte fordommene, er det en generell tendens til å tro at  bifile i større grad er utro. En årsak til denne fordommen kan være at en som bifil har flere “muligheter” enn homofile og heterofile. Fordommene mot både bifile kvinner og menn tenderer mot at de begge kun er tiltrukket menn. En kan stille spørsmål ved hvorvidt slike antagelser stammer fra at verden er sentrert rundt menn, og at man skal like dem. 

Blir avvist i døren hos LHBT+

Så hvorfor får ikke bifile samme innpass i LHBT+-samfunnet som mange av de andre som hører til LHTB+-gruppen? Hicks postulerer at bifile slipper unna en del av marginaliseringene som andre legninger møter (3)Hicks, G. R. (2020). Beliefs and Stereotypes About LGBT People. I Oxford Research Encyclopedia of Politics. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1240. Dette kan forklares med at bifile kan være i heterofile forhold, og dermed ikke avvike fra den heteronormative forventningen til samfunnet. Heteronormativitet betyr at man antar at alle rundt seg er heterofile, og at dette er sett på som det som er normalt. At bifile kan få innpass i denne normen kan være noe av grunnen til at personer som egentlig føler seg som bifile ikke føler de trenger å komme ut, og dermed holder seg til samfunnets heteronormative forventning av å finne en partner av motsatt kjønn. Dette kan føre til at personer i LHBT+ -samfunnet føler at bifile ikke møter de samme vanskelighetene som dem, fordi bifile kan “gjemme seg” i heterofile forhold.

Kan du kjenne deg igjen i noen av eksemplene jeg har skrevet? Da er det stor fare for at du holder på fordommer mot bifile. Det er på tide å revurdere denne tankegangen og opphavet til den. 

 

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]