Depresjonens paradigmeskifte?

Nora Grimmert Skribent Lilian Särnmo Illustratør Behandlingen av depresjon med medisiner er ofte en tålmodighetsprøve, hvor om lag en tredjedel av de berørte ikke opplever en effekt. Hva om det eksisterer et medikament som kan kurere lidelsen etter én...

Corrupted blood og covid-19

Jørgen Tonstad Thomassen Skribent Tone Elise Dagsvik Illustratør Tidligere pandemier har ikke klare data på menneskelig atferd fordi fokuset har vært å finne kilden til pandemien. En virtuell pandemi i World of Warcraft (WoW) har gitt data som kan brukes...

Hybelarkeologen

Ragnhild Løkling Sublimertredaktør Leon Smestad Illustratør Mandag, 22. februar 2021, 12:00: Nytt år, samme pandemi. Kjære loggbok, som hele resten av verden, kjeder jeg meg grenseløst. Det er kun et visst antall ganger man mislyktes i å holde en...

Kur mot konspirasjonsteori

Andrea Melheim Mork Debattredaktør Tone Elise Dagsvik Illustratør Qanon, antivaxxers og motstandarar av 5G har alle stor oppslutning blant konspirasjonsteoretikarar. Dei kan møte behov for tilhørigheit, godt sjølvbilete og tryggleik i usikre situasjonar. Samstundes skapar det polarisering og...

Corona Makes the Brain Struggle

Max Korbmacher Skribent Tone Elise Dagsvik Illustratør Corona can enter the central nervous system and cause considerable damage. Although long-term effects are yet unclear, the virus might leave your mind slowed down and struggling. The message thus far has...

Dagdrømmingsnettverket

Nanna Skram Innsiktsredaktør Tone Elise Dagsvik Illustratør Brødbaking, totalrenovering og friluftsliv er alle aktiviteter som eksploderte i 2020. Hvorfor er det vanskelig å ikke gjøre noen ting som helst? Et nettverk i hjernen kan gi oss noen av...

Dyrebar tid

Simen Bø Ansvarlig redaktør Lilian Särnmo Illustratør Som mennesker kan vi tenke bakover, fremover, sidelengs og på tvers. Er det bare vi som kan det? Har vi virkelig åpnet en kognitiv dør som fremdeles er låst for andre...

Den korte veien til mobbing

Marie Graven Skribent Lukas Hansen Bjerkestrand Skribent Lilian Särnmo Illustratør Til tross for mye forebyggende arbeid siden 80-tallet, er mobbing fremdeles et problem i den norske skolen. ca 60 000 norske skoleelever (om lag 6%) melder at de blir mobbet....

Slakt av læringsprinsipper i klasserommet

Marie Graven Skribent Lukas Hansen Bjerkestrand Skribent Tone Elise Dagsvik Illustratør   I klasserommet er bruken av operant betinging et naturlig utgangspunkt for å danne et godt læringsmiljø. Det er ikke alltid lærere klarer å bruke operant betinging hensiktsmessig. Kan kunnskap...

Plikt er helt gresk for meg

Simen Bø Ansvarlig redaktør Tone Elise Dagsvik Illustratør Tenker vi annerledes på norsk enn på engelsk? Studier på fremmedspråkseffekten tyder på det, og viser hvordan språk påvirker tankene og handlingene våre. For de som har vært borti lingvistisk relativitet...

Kvifor vert nokre løvetannbarn?

Andrea Melheim Mork Debattredaktør Ingvild Hauglid Illustratør Oppveksten er avgjerande for seinare liv. Det finnast personar som har opplevd forferdelege påkjenningar i barndommen, men som klarer seg likevel klarer seg bra i seinare liv. Desse vert ofte kalla...

I stuss

Ragnhild Løkling Sublimertredaktør og illustratør Litt etter litt daler hårstrå etter hårstrå ned i vasken. Med et par lokker klipt i litt vilkårlige lengder, og etter en kjapp løpetur etter førstehjelpsskrinet for å lappe sammen en...

Modern Electric Brain Stimulation

Max Korbmacher Skribent Ingvild Hauglid Illustratør A patient strapped down on a hospital bed, fighting the bandages; several people in white coats led by a crazy scientist, sticking electrodes on the patient’s head and turning the current up...

Debunking Neuroscience Myths

Max Korbmacher Skribent ...

fMRI = fancy Mega Reliable Imaging?

Max Korbmacher Skribent Jørgen Østmo-Sæter Olsnes Illustratør As outlined in a previous article about neuroscience, images of the brain convince people of research articles’ reliability and robustness. Therefore, we have to be extra careful to not think of...

Den perfekte forbrytelse for oss blåøyde modellborgere

Ragnhild Løkling Sublimertredaktør «Hva er det han gjør?! Det første han må gjøre er å be om advokat det vet da alle! Og fatter han ikke at alle skjønner han lyver om han unngår øyekontakt? For...

Har mennesket godt av Gud?

Heine Vidme Skribent Tone Elise Dagsvik Illustratør "Gud er død, Gud forblir død, og vi har drept ham!" Vi har siden Nietzsches tid opplevd en verden i stadig økt sekularisering hvor religionens tidligere viktige og sentrale plass i...

Overvekt – en mangel på motivasjon?

Lukas Hansen Bjerkestrand Skribent Ingvild Hauglid Illustratør Overvektige er sårbare for diskriminering i hverdagen. Mange i vårt samfunn tror at ethvert individ er sin lykkes smed når det gjelder vekt. Men motivasjon for å slanke seg står svakt...

Starten på lært hjelpeløshet

Simen Bø Ansvarlig redaktør Tone Elise Dagsvik Illustratør Lært hjelpeløshet er viktig for å forstå atferd og er en avgjørende forklaring på utviklingen av depresjon. Hvordan ble det oppdaget? Hva var det Seligman og kollegene hans faktisk fant...

What Neuroscience Can and Can’t Tell Us

Max Korbmacher Skribent Jørgen Østmo-Sæter Olsnes Skribent og illustratør When we tell people that we study neuroscience it usually leads to some interest and excitement – ‘it must be complicated!’ – but sometimes also questions about what it...