Andrea Melheim Mork

2 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

Kven skal redde verda no?

Klimadebatten rasar i media. Kven skal ta ansvar for at jorda kan gå under? Framtida sine kloke hovud er råka av...

Korleis kome seg til psykolog på staten si rekning

Å gå til psykolog er i dag eit must for å kunne avansere i dei høgare samfunnslaga. Ein kan ikkje verte kjendis eller bloggar...