Fulle lesesaler, men stengt kantine

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Foto: Nanna Skram

Debattredaktør

Fotograf

Til tross for at det er trangt om leseplassene før klokken har bikket ni, har kantinen ved Det psykologiske fakultet vært stengt. Dette ser nå ut til å være i endring etter at det er blitt lagt press på åpning. 

Siden 2. november har kantinen i C12 vært stengt. Få dager etter dette stengte lesesalene. Siden februar har universitetet sine lesesaler åpnet opp, og i takt med dette har en rekke av Sammens kantiner tilbudt studenter og ansatte mat og drikke. Dette gjelder dog ikke på Det psykologiske fakultet. Forklaringen på Facebook-siden er at det er for få brukere av kantinen.

– Vi har måttet prioritere de kantinene som har størst pågang, som juss og Studentsenteret. 

Dette forteller direktør for Sammen Mat & Drikke, Ørjan Vågstøl. Han viser til store omsetningsfall som konsekvens av et koronapreget år. Videre forteller Vågstøl at en telling utført av UiB skal være noe av grunnlaget for vurderingen: Påstanden er altså at pågangen på fakultetet har vært for liten for åpning av kantinen. 

Uenighet om aktivitet i C12

De som har vært på Det psykologiske fakultet dette semesteret vet at lesesalen har vært alt annet enn tom. Rett før påske ble det bevilget 30 sårt trengte leseplasser for studentene ved fakultetet. 

– I flere uker før påske har det vært fullt på lesesalen. Det er større pågang sammenlignet med tidligere semestre. Det sitter studenter i kantina og leser, noe som ikke pleier å skje før i eksamensperioden.

Dette sier Oda Burmo, leder for Psykologisk Studentforening. Hun er tydelig oppgitt over argumentet om at det ikke er nok studenter i C12 for åpning av kantinen. Selv tok hun kontakt med styreleder i Sammen, Amalie Johnsen Lunde, for å forklare situasjonen.

– Planen var å åpne rett over påske, men med de nye nasjonale retningslinjene som kom var det for stor risiko å åpne, forklarer Lunde. 

Hun viser til at de flere ganger har stått klare til å åpne, men at det har vært utfordrende med hyppige endringer av nasjonale retningslinjer. 

Burmo stiller videre spørsmål ved hvorfor PSF ikke har blitt kontaktet av Sammen eller UiB i denne vurderingen. 

– Vi er på fakultetet og ser at behovet for en kantine er her. Vi bør bli inkludert når slike beslutninger tas. 

Ifølge henne stemmer ikke den nevnte tellingen overens med realiteten på Det psykologiske fakultet. 

Hvem teller hva?

Hvem er det egentlig som teller? Og hva blir telt? Det virker ikke som at det er noen på fakultetet eller ved UiB som kan gi et godt svar på dette. 

Ørnulf Lillestøl, avdelingsdirektør ved Det psykologiske fakultet, sier at han ikke vet om noen telling og legger til at det er positivt om kantinen åpner. 

Avdelingsdirektør for Eiendomsavdelingen, Kjartan Nesset, sier at telling av nøkkelkort først og fremst blir brukt som et mål på hvor mange studenter det er på universitetet generelt. 

– Om det er nok studenter er det bare positivt, men Sammen må også få gjøre egne vurderinger ut ifra omsetning, forklarer Nesset. 

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, har heller ikke noen god forklaring på hvordan telling av studenter skjer. Viserektoren gir uttrykk for at dette er noe som må nøstes opp i og vil ta videre kontakt med Eiendomsavdelingen og Sammen. 

– Jeg vil også oppfordre til å koble på PSF i vurdering av denne saken. 

Det ser altså ut til at kantinen har vært stengt med bakgrunn i en oppfatning av at det er få studenter på fakultetet. Tellingen har foregått uten studentenes tilbakemelding, på en måte som ikke er tydelig hverken for vår egen direktør eller dekanatet ved UiB. De som utfører tellingen påpeker også selv at den ikke bør være et grunnlag for å holde kantinen stengt. 

Åpning 19. april 

Etter at Katarsis har tatt kontakt med en rekke personer for å finne ut av kantinestengingen skriver Samdal at etter samtale med Nesset og Sammen åpner Sammen kantinen i C12 fra mandag 19. april. Det er tydelig at trykket fra studenter og Katarsis har medført til åpning av kantinen.

– Det har nok helt klart bidratt til en raskere løsning, skriver Samdal.

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.