Redaksjon

Nettansvarlig

Leder for podcastgruppen

Ansvarlig redaktør

PR-medarbeider

Styreleder

Skribent

Sublimertredaktør

Skribent

Illustratør

Leder for sosialkomiteen

PR-medarbeider

Nyhetsredaktør

Illustratør og skribent

Fotograf og skribent

Illustratør og skribent

Skribent

Skribent

Illustratør og skribent

Skribent