Redaksjon

Nettansvarlig

Leder for podcastgruppen

Illustratør

Ansvarlig redaktør

PR-medarbeider

Styreleder

Skribent

Annonsemedarbeider

Sublimertredaktør

PR-medarbeider

Skribent

Skribent

Illustratør

Illustratør

Leder for PR-gruppen

Leder for sosialkomiteen

PR-medarbeider

Innsiktsredaktør

Illustratør

Debattredaktør

Nyhetsredaktør