Redaksjon

Leder for podcastgruppen

Ansvarlig redaktør

PR-medarbeider

Styreleder

Skribent

Annonsemedarbeider

Sublimertredaktør

PR-medarbeider

Skribent

Illustratør

Illustratør

PR-medarbeider

Illustratør

Leder for sosialkomiteen

PR-ansvarlig

Innsiktsredaktør

Illustratør

Illustratør