Bør dere bare slå opp?

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Ansvarlig redaktør

Illustratør

Det som tidligere kun var en flørt, har blitt et stabilt forhold. Dere planlegger å få barn og bli gamle sammen. Dere er blitt en dyade. Men ligger det til rette for at forholdet skal vare?

Når to personer bestemmer seg for at de skal bli et par, tenkes det sjelden på at det en dag kan ta slutt. Det som nå er et harmonisk forhold, kan ende i krangler, frustrasjon og tårer. Ved å bli mer bevisst i ditt eget samliv, kan du kanskje unngå det.

Det kan være vanskelig å forstå hvordan forskning kan overføres til det intime og private romantiske forholdet. Samtidig kan evidensbaserte faktorer bidra til en ny forståelse av ens eget forhold. Kanskje kan du gjøre endringer før det er for sent?

Hva foregår mellom dere?

En metaanalyse har tatt for seg hvilke faktorer som predikerer brudd av romantiske relasjoner (1)Le, B., Dove, N. L., Agnew, C. R., Korn, M. S., & Mutso, A. A. (2010). Predicting nonmarital romantic relationship dissolution: A meta-analytic synthesis. Personal Relationships, 17(3), 377–390. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2010.01285.x. Dersom faktorer ved individene, forholdet og omgivelsene sammenlignes, er det først og fremst faktorer ved forholdet som predikerer brudd. Om partene i forholdet føler seg lite forpliktet og det er skjevhet i avhengigheten av hverandre, kan det se mørkt ut for forholdet (2)Le, B., Dove, N. L., Agnew, C. R., Korn, M. S., & Mutso, A. A. (2010). Predicting nonmarital romantic relationship dissolution: A meta-analytic synthesis. Personal Relationships, 17(3), 377–390. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2010.01285.x

Metaanalysen påpeker likevel at kontekstuelle faktorer kan ha innvirkning og belyser at nettverk er viktig. Dersom de rundt deg støtter forholdet du er i, er det større sannsynlighet for å lykkes. Faktorer ved individet, som tilknytningsmønster eller personlighet har svake sammenhenger med utfall av forholdet (3)Le, B., Dove, N. L., Agnew, C. R., Korn, M. S., & Mutso, A. A. (2010). Predicting nonmarital romantic relationship dissolution: A meta-analytic synthesis. Personal Relationships, 17(3), 377–390. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2010.01285.x (4)Ozer, D. J. & Benet-Martínez, V. (2006) Personality and the prediction of consequental outcomes. Annual Review Psychology, 57, 401-421. doi: 10.1146/annurev.psych.57.102904.190127. Det er eksempelvis uenighet i hvorvidt like barn leker best eller ei (5)Le, B., Dove, N. L., Agnew, C. R., Korn, M. S., & Mutso, A. A. (2010). Predicting nonmarital romantic relationship dissolution: A meta-analytic synthesis. Personal Relationships, 17(3), 377–390. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2010.01285.x (6)Ozer, D. J. & Benet-Martínez, V. (2006) Personality and the prediction of consequental outcomes. Annual Review Psychology, 57, 401-421. doi: 10.1146/annurev.psych.57.102904.190127

Hvordan er den hverdagslige praten mellom dere?

Gottman og Levensons longitudinelle studie har illustrert at en med stor sikkerhet kan predikere hvilke par som skiller seg, basert på den hverdagslige samtalen (7)Gottman, J. M. & Levenson, R. W. (2004) The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14-year period. Journal of Marriage and family, 62(3), s. 737-745. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.00737.x. Det var ikke innholdet i praten som var sentralt, men hvilken affekt en viste overfor hverandre i samtalen. 

Negativ affekt innebar eksempelvis kritisering, klaging og strofer som “ja, men”. Positiv affekt innebar humor, positiv eller nøytral skildring av problemer, og enighet.

Studien viste at det var to grupper som pekte seg ut, par som skilte seg innen 7 år, og par som skilte seg innen fjorten år. Parene som skilte seg tidlig var kjennetegnet av samtaler med både negativ og positiv affekt. Forskerne postulerer at vedvarende konflikt i ekteskapet gjør det vanskelig å holde sammen over lenger tid.

Parene som gikk fra hverandre sent, var derimot kjennetegnet av samtaler uten positiv affekt, men ikke nødvendigvis tilstedeværelse av negativ affekt. Forskerne forklarer at det er lettere å holde ut i forhold hvor en ikke møtes med negativ affekt, til tross for at en ikke blir møtt med positiv affekt. 

Derfor, når din utkårede tar opp et problem, bør du reflektere nøye over hvorvidt du skal fortsette samtalen med «ja, men…»

Hvilke forventninger har du til partneren din?

Har dine generasjon-prestasjon symptomer smittet over på par-forholdet, kan det sette en stopper for den søte musikken. En studie undersøkte sammenhengen mellom dyadisk perfeksjonisme, og forholdskvalitet (8)Stoeber, J. (2012) Dyadic perfectionism in romantic relationships: Predicting relationship satisfaction and longterm commitment, 53(3), 300-305.. Opplevelsen av at partneren hadde forventninger om perfeksjon, hadde negative effekter på ens tilfredshet i forholdet. 

Videre, var det ikke bare den som var utsatt for disse høye forventingene som var mindre tilfreds. Også personen med de perfeksjonistiske forventningene var mindre fornøyd i forholdet. Denne gruppen var også mindre forpliktet til relasjonen. 

Forventer du et plettfritt forhold, og bekymrer deg mye for hva andre vil synes om forholdet deres? Da kan det være lurt å ta et steg tilbake og reflektere over om det faktisk er mulig å møte disse forventningene.

Har du kastet gifteringen eller revet leiekontrakten etter dette? Vel, husk at forskning på gruppenivå ikke kan overføres direkte til individnivå. Det kan jo være det fungerer for deg å møte partneren med kritikk og klaging når hen forteller om en forferdelig dag på jobben.

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]