Bare et dyr?

Dette innlegget er 1 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Illustratør

Er det noen sjel der bak de runde blå?
Er det i det hele tatt noe der å forstå?
Kanskje er vi kun en koblingsboks mellom S og R
Kanskje er vi skapt av herren selv?

Rett under Gud vi oss før forstod
Nå lever vi som likemenn av rotter og bonobo
Vi levde nok aldri i Edens hage
Beiter vi kanskje heller fritt i en dyrehage?

Å skjønne mennesket er neimen ikke lett
Er ikke svaret for snevert,
så er det i hvert fall for bredt
Hvordan kan abstrakt bevissthet
skapes av en fysisk hjerne?
Hvorfor kan vi ikke alskens psykiske lidelser fjerne?

Skal vi tro Freud rett,
så er vi ikke engang herrer i eget hus
Av det blir ikke ting klarere,
men kanskje heller mer diffust

Vi leter etter brillene vi aldri kan ta av
Kanskje stiller vi for høye krav
Til hva vi kan ha kunnskap om
Kanskje kommer vi aldri frem
til noen sikker dom

Til slutt,
bare en liten tanke jeg vil foreslå:
Kanskje er ikke egentlig mennesket
så vanskelig å forstå
Kanskje kan man påstå
at vi allerede vet det essensielle
Kanskje er vi ikke naturens mest eksepsjonelle
Bare de som er mest rasjonelle

Vi har alle våre drømmer, ønsker og behov
Trenger menneskers opplevelser
alltid vitenskapens prov?

Dette innlegget er 1 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.