Stealthing – et lovlig seksuelt overgrep

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Thea Mostraum

Illustratør

Flere unge mennesker opplever at seksualpartneren fjerner kondomet uten samtykke. Til tross for de psykiske og fysiske konsekvensene offeret opplever, er det ingen offentlig debatt angående stealthing og den norske lovgivningen.

Kronikken Fra nytelse til overgrep på tre sekunder dukket opp i Nettavisen i fjor (1)Okkenhaug, O. (2021, Desember 7). Fra nytelse til overgrep på tre sekunder. Hentet April 10, 2022 fra Nettavisen: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/fra-nytelse-til-overgrep-pa-tre-sekunder/o/5-95-353919. Denne kronikken tar opp et svært provoserende tema, nemlig stealthing, som er et relativt utbredt fenomen. På tross av utbredelsen er det få unge voksne eller studenter som har hørt om det .

Stealthing betyr at kondomet blir sneket av under sex, uten partnerens samtykke. En studie ved Monash University i Australia viser at 1 av 3 kvinner, og 1 av 5 menn, som var pasienter ved en helseklinikk i Melbourne, var utsatt for stealthing. Fenomenet er utbredt (2)Latimer, R. L., Vodstrcil, L. A., Fairley, C. K., Cornelisse, V. J., Chow, E. P. F., Read, T. R. H., & Bradshaw, C. S. (2018). Non-consensual condom removal, reported by patients at a sexual health clinic in Melbourne, Australia. PLoS ONE, 13(12), [e0209779]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209779, (3)Crawford, A. (2019, Mars 7). Study suggests «stealthing»- non- consensual condom removal- a common practice. Hentet April 11, 2022 fra Monash University: https://www.monash.edu/medicine/news/latest/2019-articles/study-suggests-stealthing-non-consensual-condom-removal-a-common-practice. Dette er en svært skremmende trend, som får altfor lite oppmerksomhet.

Ufrivillig ubeskyttet sex – en grobunn for bekymringer

Fenomenet stealthing oppfattes som en svært støtende handling, og hendelsen oppleves ofte som et enormt tillitsbrudd. I tillegg kan offeret bli påført flere fysiske konsekvenser, som er psykisk belastende.

En av konsekvensene er at offeret kan få seksuelt overførbare sykdommer. Risikoen for å bli smittet av klamydia ved ubeskyttet sex er relativt høy, spesielt for unge mennesker, sett i sammenheng med høy forekomst av klamydia. Ifølge folkehelseinstituttet er det cirka 1 av 20 under 25 år, som til enhver tid har klamydia (4)FHI. (2017, Juni 20). Om klamydia. Hentet April 13, 2022 fra Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/seksualitet-og-helse/diag/om-klamydia/. Dessuten tar det rundt 3 måneder før en person vet om den er smittet av HIV (5)Sex og samfunn. (U.Å, U.M U.D). Hiv. Hentet April 15, 2022 fra Sex og samfunn: https://sexogsamfunn.no/sykdommer/seksuelt-overforbare-infeksjoner/hiv/. Utover indre uro og engstelse, kan seksuelt overførbare sykdommer medføre alvorlige somatiske konsekvenser, som infertilitet.

Kvinner som er utsatt for stealthing kan potensielt også bli gravide. I en slik situasjon må kvinnen vurdere nødprevensjon, abort eller å fortsette en eventuell uønsket graviditet. Dette kan for kvinnen føles som et svært psykisk belastende valg.

Vag norsk lovgivning

Et av de landene som har tatt tydelige grep angående stealthing, er Sveits. Her ble en mann i 2017 dømt til 12 måneders fengsel for stealthing (6)Reuters. (2017, Mai 9). Swiss court upholds sentence in «stealthing» condom case. Hentet April 11, 2021 fra Reuters: https://www.reuters.com/article/us-swiss-stealthing-idUSKBN1851UN. Likevel førte ikke denne dommen til økt debatt på dette området i Europa.

Norsk lov dekker ikke stealthing. I tråd med dagens lov vil ikke stealthing kunne straffes i henhold til voldtektslovgivningen, fordi fjerning av kondom ikke innebærer vold eller truende atferd (7)Seksuallovbrudd(2009), Lov om seksuallovbrudd(LOV- 2005- 05-20-28). Lovdata. https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28.

Dette gjør at det er vanskelig å anmelde stealthing. I tillegg til manglende lovgivning, blir også en stor andel av seksuallovbruddene henlagt. I følge SSB ble cirka  62,4% av voldtektssakene i 2020 henlagt på grunn av manglende bevis (8)​​Statistisk sentralbyrå, Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall. 6 oktober 2021 . [Internett]. Hentet fra https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/kriminalitet-og-rettsvesen/statistikk/etterforskede-lovbrudd. På bakgrunn av dette bør en se på en revisjon av dagens lov.

Lovendring = holdningsendring

Et argument mot lovendring kan være at det ikke vil ha effekt på holdningene i samfunnet. Likevel vil en klarere lov være til stor fordel, fordi det i mange slike saker kun er ord mot ord. Dersom den norske lovgivningen blir endret, vil det sende ut et viktig signal til befolkningen, om at stealthing er et seksuelt overgrep, som får en rekke alvorlige konsekvenser for offeret

Det er også viktig å poengtere at slike hendelser kan gå utover individets psykiske helse. Denne atferden er svært krenkende, og en slik opplevelse kan skape emosjonelt ubehag hos mange. I tillegg kan individet kjenne på en følelse av å blitt lurt og tap av kontroll. Derfor er det viktig at samfunnet anerkjenner alvorligheten de psykiske følgene kan få.

Det er behov for både bevisstgjøring og endring av loven for å påvirke holdningene blant befolkningen. Dette er også et viktig tankekors når det kommer til samtykke og tydeliggjøring av grenser. I tillegg er det et essensielt tema som i større grad bør inkluderes i skolens seksualundervisning. Dermed kan vi som samfunn være med på å tydeliggjøre for ungdommer hvor grensen for voldtekt og overgrep går.

En lovendring kan føre til at både den neste generasjonen, og at vi som samfunn setter fokus på gråsone temaer og holdninger.

 

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]