Hakon Nævdal

8 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

Vi må snakke om gruppearbeid

Gruppearbeid er en av de mest brukte arbeidsmetodene på psykologutdanningen ved Universitetet i Bergen. Hva er det egentlig godt for? ...

Kan huleboere ha vært mer intelligente enn det urbaniserte mennesket?

  Hvor intelligent var egentlig steinaldermennesket for 100.000 år siden? Sannsynligvis akkurat like intelligent som vi er i dag, i følge arkeolog og psykolog Torill...

Er vi alle onde mennesker?

Zimbardo og Milgrams eksperimenter forklarer onde handlinger som resultat av situasjonen, og i møte med ondskap er det behagelig å skyve årsaken over på...

Hvorfor sykeliggjøre skjønnhet?

Media spiller en dissosiert rolle ved både å fortelle historien om generasjon perfekt sitt usunne forhold til skjønnhetsidealer, og som formidler av skjønnhetsindustriens aggressive markedsføring. Kan media tillegges skylden for skjønnhetshysteri og kroppspress, eller er debatten en heksejakt som ingen egentlig kjenner seg igjen i?

Lykken er feilslått

Forlokkende som den er; lykken er en flyktig og forgjengelig størrelse. Den har en tendens til å forsvinne like fort som den melder sin ankomst. Kan det være at vår overdrevne opptatthet av lykke er noe av det som gjør oss ulykkelige?

En bjørnetjeneste for traumeutsatte

Går vi veien mot å bli et samfunn basert på frykt for å tråkke noen på tærne? Kunnskapen må være ubegrenset i sin utfoldelse og virkelighetsnær i sin forankring.

Karakterstryk for karakteranalyse

I lys av denne månedens foredrag om karakteranalyse stiller Katarsis’ skribent spørsmålstegn ved hva som egentlig kreves av talere for å høste anerkjennelse hos et publikum.

Kurerer angst på fire dager

OCD-teamet i Bergen ble nylig kåret til “årets nyvinning” for sin behandlingstilnærming av angst- og tvangslidelser.