Kunstens illusjon

Marie Graven Skribent Ida Smiseth ...

Etterspør meir valfridom på profesjonsstudiet

Profesjonsstudiet er for rigid. Det bør innførast valfrie emne for å sikre tidlegare spesialisering i studieløpet. Debattinnlegg ...

Ja, vi har en jobb å gjøre!

Tidligere i uken avdekket Katarsis tydelige mangler i systemet for emneevaluering ved Det psykologiske fakultet. Visedekan for utdanning svarer på kritikken.  Skrevet av Helge Molde, visedekan for utdanning ved Det psykologiske fakultet Med tittel «Store mangler i...

Sigmund Karterud: Personlighetspsykiatriens rungende stemme

Ordet “personlighetsforstyrrelse” høres dramatisk ut. Det er noe skummelt og vedvarende ved ordet: Personligheten din er liksom ødelagt. Sånn er det bare. Men, til tross for de dramatiske konnotasjonene ved ordet, er det mulig...

Ensomhet: mitt eller statens ansvar?

  Å være ensom er noe de fleste av oss har kjent på en gang eller to i livet. Faktisk er det så mange som rapporterer at de er ensomme at myndigheter tar affære. Men...

Psykologstudent selges billig

Sebastian Gulbrandsen Skribent ...

Brudd på barns beste

Norge er verdens tryggeste land å bo i - for norske barn. Mange av de som flykter hit beskyttes ikke en gang av FNs barnekonvensjon. ...

Menneskehandel: det moderne slaveri

Millioner av mennesker verden over er ofre for menneskehandel. Hvilke konsekvenser dette moderne slaveriet kan ha for psykisk helse var tema da fra Benedicte Ekman fra "For Freedom" var gjest hos PUG Bergen. ...

Stryk til sensorveilederen

  «Skriv mer om Piaget», «Skriv mindre om Piaget»,  «Nei, mer om Vygotsky». Tro det eller ei, men våre eksamenssensorer er tolkende vesener som kan ha vidt forskjellige syn på samme eksamensbesvarelse. Sensorveiledere ble innført...

ME er ingen religion!

Kristin Stotesbury Skribent ...

UiB-studenter i solidaritet med profesjonsstudentene i Oslo

Mandag samlet psykologstudentene ved UiB seg i solidaritet med psykologstudentene i Oslo (UiO). Det skjer på bakgrunn av hendelsene som har skjedd i Oslo sist uke. ...

Bedre med en fugl i hånden enn ti på dyrelaben

Se for deg at myggen, og ikke mennesket, er herskere på planeten jorden. Alle mennesker er plassert i fabrikker hvor de blir tappet for blod som senere kan nytes fra drikkekartonger ved myggens frokostbord....

Jakten på Misala

Skrevet av: Marianne Hvattum Løken Psykiske lidelser kjenner ingen landegrenser. Det gjør derimot forklaringen og behandlingen av dem. I det sørøst-Afrikanske landet Malawi arbeider legene side om side med tradisjonelle heksedoktorer i behandlingen av psykiske...

Er det uetisk å påvirke andre til å ta bestemte valg?

Dette spørsmålet har jeg stilt meg selv utallige ganger, og er innenfor psykologisk forskning langt ifra noe nytt. Hvorvidt noen blir manipulert til å utføre en viss type atferd eller ikke, er ofte et...

Vi vil skape en bedre studiehverdag på Psykologisk fakultet

Utfordrerne til dekanvalget presenterer sin visjon for den nye perioden. Hvem skal du stemme på den 9. mai? Tekst av: Bente Wold, professor ved HEMIL-senteret og dekankandidat Gro Mjeldheim Sandal, professor ved Institutt for samfunnspsykologi og prodekankandidat Helge...

Rusdebatt på ville vegar

Delvis tilfeldig tok eg til i min første jobb som psykolog i rusfeltet for eit par månader sidan, på eit tidspunkt da tilsynelatande alle hadde ei meining om dei ruspolitiske debattane. Tekst av Reidar Schei...

Katarsis mener: Skandaløst av Helsedirektoratet

Helsedirektoratets håndtering av ELTE-studentene er en skandale. Er disse studentene egentlig mindre skikket til å bli psykologer? Og hva med psykologene som allerede har fått autorisasjon på samme grunnlag? ...

Lei av å være usikker

Helsedirektoratet, jeg er verken sint eller skuffet, men lei av å være usikker, skriver Geir Hustavnes, leder i linjeforeningen for psykologi ved Høgskolen i Lillehammer. Han ønsker mer tydelighet om hvilke utdannelser i utlandet som fyller...

ADVARSEL: Dette innlegget kan virke støtende

Bruken av triggeradvarsler – det å advare på forhånd om potensielt støtende innhold i noe som presenteres – har blitt sterkt kritisert i den amerikanske samfunnsdebatten. Også her i Norge kan man begynne å...

Atle Dyregrov: Meningsløst av Flor

  Atle Dyregrov: Når Flor, som mange andre, tror på det som andre har gjentatt og gjentatt, uten å gå til originalartiklene som inngår, blir han et flokkdyr som er med på siteringsritualet som har...