UiB-studenter i solidaritet med profesjonsstudentene i Oslo

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: Terje Opsahl

Mandag samlet psykologstudentene ved UiB seg i solidaritet med psykologstudentene i Oslo (UiO). Det skjer på bakgrunn av hendelsene som har skjedd i Oslo sist uke.

Terje Opsahl
Skribent

Psykologisk Institutt ved UiO valgte tirsdag å stenge driften av studentenes behandlingsklinikk på dagen. Universitetsledelsen har også vedtatt å flytte driften fra universitetet til spesialisthelsetjenesten.

Studentene i Oslo har reagert kraftig på hendelsene. Studentene står nå uten praksisplass og pasientene har mistet behandlingstilbudet. Det har blitt trukket frem fra flere hold at prosessen har vært uryddig og begrunnelsen fra ledelsen betenkelig.

Saken har nå engasjert psykologstudenter fra samtlige av de fire byene som utdanner psykologer. Studenter fra Trondheim har tilsvarende erklært sin støtte til Oslo-studentene sist uke.

Psykologstudent Peter Haugene. Foto: Terje Opsahl

Peter Haugene, student på 8. semester ved profesjonsstudiet, la sist uke ut en oppfordring  om å samles på Facebook.

Haugene forteller til Katarsis at han er skremt over hele prosessen som Oslo-studentene har blitt utsatt for. Han trekker også frem at dette ikke er et enestående eksempel på at studentdemokratiet i mindre grad blir hørt ved utdanningsinstitusjonene.

 

Tekst: Terje Opsahl

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.