Katarsis legger ut en føler

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Illustratør

 

Har du lyst å bidra til Katarsis sin nye spalte? Det eneste du må gjøre er å skrive om en følelse du har hatt. Du velger selv om du vil skrive under med eget navn eller pseudonym. 

Katarsis, som navnet tilsier, ønsker nå å undersøke og utløse forskjellige følelser. Å føre følelser i pennen er et gammelt triks for å nøste opp i noe man mulig brenner inne med, men også en spennende utfordring. 

Følelser kan være sterke eller svake, gode eller dårlige, vanskelig å sette fingeren på, blandet, unike, tilbakevendende, eller til og med fraværende. Ved å opprette en følelsesspalte er målet å vise den brede variasjonen av stemningsleier, samt hvordan én følelse kan oppleves forskjellig fra person til person, og hvordan følelser kan oppstå av ulike årsaker. Vi er med andre ord ute etter personlige redegjørelser.

Formatet er skjønnlitterært, og dette er dermed en ypperlig mulighet for deg som ønsker å utvikle skrivekunsten. Hvordan man ønsker å formidle sin følelse, er ut over dette helt opp til deg. Kanskje har du allerede noe liggende i dagboken din? 

Andre eksempler på følelseformidling kan være en historie, et dikt, eller simpelthen en rett frem forklaring av opplevelsen av en følelse. Her står du fritt.

Bidrag til spalten sendes til redaktor@katarsisuib.no eller uib.katarsis@gmail.com.

 

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.