Ekstern fordjupningspraksis – primært ulønt arbeid?

For mange studentar ved profesjonsstudiet i psykologi kan semesteret med ekstern fordjupningspraksis innebere eit slitsamt halvår med 120% jobbing, der 100% av det er ulønt. Fungerar studentane primært som gratis arbeidskraft for arbeidsgiver?DebattinnleggVed 11....

Fakultetledelsen svarer: Den vanskelige balansen mellom generalistkompetanse og valgfrihet

Foto: Nora SkjerdingstadRedigering: Simen BøFakultetledelsen svarer debattinnlegget som kritiserer profesjonsstudiet i psykologi for begrensede valgmuligheter.Eirik Søderholm reiser viktige spørsmål rundt mangelen på valgemner i...

Etterspør meir valfridom på profesjonsstudiet

På bilete: Eirik Søderholm. Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad.Profesjonsstudiet er for rigid. Det bør innførast valfrie emne for å sikre tidlegare spesialisering i studieløpet.

Burde ikke komme som en overraskelse

Visedekanen for Utdanning, Helge Molde, svarer for den tidligere omtalte saken hvor to studenter settes ned et kull og ikke får gå opp til eksamen dette semesteret.Katarsis omtalte den 30. mai en sak om to studenter...

Ja, vi har en jobb å gjøre!

Tidligere i uken avdekket Katarsis tydelige mangler i systemet for emneevaluering ved Det psykologiske fakultet. Visedekan for utdanning svarer på kritikken. Skrevet av Helge Molde, visedekan for utdanning ved Det psykologiske fakultetMed tittel «Store mangler i...

Store mangler i emneevalueringer

Som studenter skal vi kunne stole på fakultetets kvalitetssikring av utdanningen vår. Vi har sjekket kvaliteten på emneevalueringene ved Det psykologiske fakultet de siste årene og funnet betydelige mangler. Kvalitetssikringen er rett og slett...

Vil vi en dag google under eksamen?

Den tradisjonelle skoleeksamen slaktes av ekspert på undervisning og vurderingsformer. Viserektor for utdanning ved UiB er langt på vei enig i kritikken og hevder at nettilgang er fremtiden.I en artikkel publisert i Katarsis i...

Er det på tide å begrave skoleeksamen?

Hater du å pugge til eksamen? Ifølge professor Arild Raaheim, er det ikke nødvendigvis deg det er noe galt med.Eksamenstidens klamme hånd begynner å stramme seg om timeplanen atter en gang, og mens de...

Sigmund Karterud: Personlighetspsykiatriens rungende stemme

Ordet “personlighetsforstyrrelse” høres dramatisk ut. Det er noe skummelt og vedvarende ved ordet: Personligheten din er liksom ødelagt. Sånn er det bare. Men, til tross for de dramatiske konnotasjonene ved ordet, er det mulig...

Ensomhet: mitt eller statens ansvar?

 Å være ensom er noe de fleste av oss har kjent på en gang eller to i livet. Faktisk er det så mange som rapporterer at de er ensomme at myndigheter tar affære. Men...

Psykologstudent selges billig

Etter tre år på profesjonsstudiet i psykologi har vi fagkompetanse tilsvarende en bachelorgrad i helsefag. Til tross for dette insisterer mange arbeidsgivere, deriblant Helse Bergen og Bergen kommune, på at profesjonsstudenter er ufaglærte, og...

Når coachen villeiar psykisk syke

Coachen markedsfører seg i aukande grad med behandling av psykiske lidingar, slik som behandling av traumer. Dette kan medføre at dei tiltrekker seg pasientar, noko som kan få uheldige konsekvensar ettersom coachar ofte har...

De lengste dagene i mitt liv

Hvordan reagerer kroppen når du ikke får kommunisere med de rundt deg og bare skal meditere? Etter ti dager på meditasjonskurset Vipassana, med klare regler om å ikke kommunisere med omverden, fikk psykologistudent Dina...

Teknobabbel dekker over empirisk vakuum

Katarsis innrømmer at HealthTech Sciences ikke ble gitt anledning til tilsvar før artikkelen om dem ble publisert. Det endrer imidlertid ikke faktum at HealthTech Sciences ikke har noen troverdig dokumentasjon på behandlingen de tilbyr.I...

«Injurierende og ukorrekt» -HealthTech Sciences svarer

7 desember ble det utgitt en artikkel om oss på katarsisuib.no, hvor vi neste dag fikk mail fra ansvarlig direktør med link til artikkelen og informasjon om «rett på tilsvar». Vi er litt forundret...

Brudd på barns beste

Norge er verdens tryggeste land å bo i - for norske barn. Mange av de som flykter hit beskyttes ikke en gang av FNs barnekonvensjon. Ordningen om midlertidig oppholdstillatelse og bruken av denne overfor...

Menneskehandel: det moderne slaveri

Millioner av mennesker verden over er ofre for menneskehandel. Hvilke konsekvenser dette moderne slaveriet kan ha for psykisk helse var tema da fra Benedicte Ekman fra "For Freedom" var gjest hos PUG Bergen.Menneskehandelbegrepet kan generelt...

Sensorveiledningene skal ha bestått – karakteren C eller bedre

Visedekan for utdanning, Helge Molde, svarer på kritikken av sensorveilederen. Med tittel «Stryk til sensorveilederen» tar Katarsis opp bruken av sensorveiledningene ved Det psykologiske fakultet. Innlegget tar opp til debatt hvor godt sensorveiledningene ved vårt...

Stryk til sensorveilederen

 «Skriv mer om Piaget», «Skriv mindre om Piaget»,  «Nei, mer om Vygotsky». Tro det eller ei, men våre eksamenssensorer er tolkende vesener som kan ha vidt forskjellige syn på samme eksamensbesvarelse. Sensorveiledere ble innført...

ME er ingen religion!

ME har blitt en diagnose som diskuteres, kritiseres og forklares vidt forskjellig. Den pågående offentlige krangelen har utviklet seg til å bli en utmattende ordkrig om gruppen som er utmattet nok som det er....