Høstens mest leste saker

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

 

Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad

Ansvarlig redaktør

Har du fått med deg de mest leste sakene i høst?

10. Er strikking i forelesning greit?

I denne nyhetsartikkelen intervjuet skribent Johanne Standal studenter og én foreleser om hva de mener om den nye trenden med strikkende studenter i auditoriene.

 

9. Indre personlig krigføring

I denne debutsaken skriver Nora Grimmert om kampen mellom ekstroverte og introverte tendenser i enkeltindividet, og hvordan de introverte tendensene ofte må gi tapt. 

 

8. Psykologikongressen 2019 – Hva er basal eksponeringsterapi?

I denne andre saken om Psykologikongressen gir innsiktsredaktør Nanna Skram en presentasjon av basal eksponeringsterapi og dens bruk med pasienter med alvorlige angstlidelser. 

 

7. Hvordan selge sjelen din til høystbydende arbeidsgiver

I dette kåseriet påpeker sublimertredaktør Ragnhild Løkling dilemmaene man kan stå overfor i jobbjakt, og gir sine tips til hvordan man kan bytte inn sjelen sin mot fast inntekt.

 

6. Til alle nye psykologistudenter i Bergen

I denne lederartikkelen kom redaktøren av Katarsis med sine betraktninger om hvordan det er å være psykologistudent i Bergen, og om erfaringer som kanskje kan gjøre tilværelsen enklere for de nye studentene som begynner.

 

5. Psykologikongressen 2019 – Kognitiv terapi i krise? 

I denne saken rapporterer innsiktsredaktør Nanna Skram fra Psykologikongressen 2019, der Arnoud Arntz presenterte problemer tilknyttet kognitiv terapi.  

 

4. Dommen er klar: ELTE-studentene har tapt mot staten

Etter en lang ventetid var status for ELTE-studentene klar: De tapte mot staten, og dommen tilsier at utdanningen ikke gir rett til autorisasjon som psykolog i Norge. 

 

3. Urealistiske tankeeksperimenter om psykologtittelen

I dette debattinnlegget svarte Ragnhild Yndestad på Sebastian Gulbrandsen sitt innlegg, der hun argumenterer mot poenget om at ivaretakelse av tittelreguleringen beskytter pasientene. 

 

 

2. Nytt norsk profesjonsstudium i England

Den nest mest leste saken dreide seg om det nye psykologistudiet ved Roehampton University, der håpefulle psykologistudenter kan ta en utdanning som blir presentert som jevngod med den norske profesjonsutdanningen. 

 

1. Psykologtittelen utfordres

Høstens mest leste sak var et innlegg fra skribent Ragnhild Yndestad, der hun påpeker et problematisk diskusjonsmiljø og argumenterer for hvorfor alle psykologiutdannede bør kunne bruke kombinerttitler

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.