Indre personlig krigføring

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Skribent

Illustratør

Legger dagens prestasjonssentrerte samfunn opp til at store deler av befolkningen er ekstroverte? Enkeltmennesket i 2019 skal se alt, høre alt og være med på alt. I den forstand kan «alt» bli en håndfull for mye for en misforstått gruppe i samfunnet..

De introverte.

Kampen om disponeringen

Mens fredagskvelden rolig omfavner byen sprenger startskuddet. Det blir en indre borgerkrig, med enkeltindividet som deltager på begge sider. Den introverte siden versus den ekstroverte. Til tross for at individet i stor grad vender seg mot det introverte personlighetstrekket, vil ekstroverten alltid ta et slag for sosialiseringen. Byttet det kjempes om er den ettertraktede tiden og disponeringen av den.

Et normativt press fra samfunnet legger opp til at selv de som er forholdsvis introverte, vil utvise mer ekstrovert atferd. Krigføringen drives nærmest av en splittelse av selvet, hvor individet må avgjøre hvilket personlighetstrekk som skal få dominerende betydning. Skal den introverte eller ekstroverte hæren innad styre handlingstendensene? I 2019 har muligens de ekstroverte en utbygget hær med et sterkere sosialt forsvar, og med samfunnets preferanser i ryggen. Dette medfører at den ekstroverte krigføringen har gode argumentsvåpen om hvordan du burde være for å lykkes både på jobb, universitet og i sosiale sammenhenger, dernest selve livet.

 

Hvordan kan så de introverte ta styringen i en krig som er drevet av våpen de ikke har tilgang til? Våpen holdt av en karismatisk type som bare ELSKER å dra på fest?

 

De introverte soldatene prøver ydmykt å bekjempe seg frem med myke og tilfredsstillende fristelser som den nye romanen til Tomas Espedal og rødvinsglasset foran peisen. Fristelser som er så tiltrekkende at de får snuse på individets primærbehov og forhåpninger. Hovedargumentet til de introverte soldatene er å tilegne egne indre opplevelser en dominerende betydning, hvor energien til vedkommende blir hentet fra å være alene. Denne energien blir omgjort til gode refleksjoner og et rikt indre liv. Stillheten denne fredagskvelden er dermed høyt ønskelig for å vende blikket innover og lade batteriene for å overleve den kommende uken.

Den ekstroverte siden av individet har en hel hær i front, klar til å bekjempe introvertens indre behov og ønsker. Det skambelagte begjæret om å få egentid blir hardt benektet. Varmen fra peisen til introverten er så godt som blåst vekk og erstattet med øl og sang. Mellom slagene skytes det piler av sosial ønskverdighet.  Bombene som avfyres er formet av utadvendt livsenergi med krutt av knuste vinflasker.

De sosiale normene som hjemsøker krigen blir forvrengt til noe som kan minne om en sosial lov. I kjølvannet av denne loven følger det visse retningslinjer til atferder, egenskaper og personlighetstrekk som i stor grad er synonymt med den ekstroverte personligheten.

 

De introverte adlyder krigføringen de ekstroverte fører, og prøver å passe i en rolle som er så trang at den gir gnagsår på sjelen.

 

I det ekstroverten avfyrer sitt siste skudd som bærer preg av fordommer mot introverten, er ettersmaken bitter. Bekymringer og vurderinger som blir gjort er hva andre vil mene dersom introverten ikke gir etter for ekstrovertens kuler. Gjenklangen etter avfyringene er skyldfølelse og ydmykhet over introvertens private preferanser.

Slaget er tapt og ekstroverten står øverst på pallen atter en gang. Introverten tørker tårene med et lommetørkle av vemod og følger ekstrovertens fotspor inn på det sjette julebordet denne måneden. Atter en fredag med skjevfordeling av egne behov.

 

Den vi oppsøker å være er gjerne ikke den vi burde være.

Den vi oppsøker å være er gjerne ikke den vi faktisk er.

 

Det å neglisjere egen personlighet medfører negative konsekvenser i en tåke av usikkerhet. Anerkjenn introverten i deg og bli kvitt foraktet. En sunn utvikling av selvet skjer i samsvar med å applaudere hvem du er. Er du introvert vil det være gunstig å oppføre seg som nettopp det. Ingen kan krige bestandig.

Velg dine kamper med utgangspunkt i den hæren som holder hjertet ditt.

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.