Nora Torp Saure Grimmert

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

Indre personlig krigføring

Nora GrimmertSkribentIda SmisethIllustratørLegger dagens prestasjonssentrerte samfunn opp til at store deler av befolkningen er ekstroverte? Enkeltmennesket i 2019 skal se alt, høre alt og...