God undervisning er drevet av følelser

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Aslak Hjeltnes ved Institutt for klinisk psykologi ble valgt som årets underviser av studentene. FOTO: NORA PAULSEN SKJERDINGSTAD

Ansvarlig redaktør

På fakultetets årlige undervisningsdag deles det ut en undervisningspris på vegne av studentene. Aslak Hjeltnes, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, mottok årets pris.

Hjeltnes underviser blant annet i de profesjonsforberedende emnene PROPSY301A og PROPSY301C, samt i kvalitativ metode i PROPSYMET-kurset. Han er også medlem i Akademiet for yngre forskere, en forskningspolitisk plattform som jobber for tverrfaglig forskningssamarbeid.

Blant begrunnelsene som ble trukket frem da Hjeltnes mottok undervisningsprisen var at han fyller forelesningene med inspirerende innhold, at han formidler faget på en spennende måte, og at han er flink til å ivareta studentene sine på en ekte, genuin og god måte.

En av studentene som nominerte Hjeltnes skrev blant annet: «Aslak er den foreleseren som alle nye studenter (og de mer erfarne) burde ha i hverdagen sin!»

Katarsis tok en prat med Hjeltnes etter prisutdelingen.

 

Opptatt av å gi tilbake

Hvordan føles det å ha mottatt studentenes undervisningspris 2019?

– Jeg merker at jeg blir veldig takknemlig. For meg blir det en bekreftelse på at jeg er på riktig sted, og at det er riktig for meg å gjøre disse tingene med undervisningen, sier Hjeltnes.

Han forteller videre at han også gjerne skulle takket flere av studentene som nominerte han. Hjeltnes sier at han er opptatt av å kunne gi tilbake noe av det han selv har fått, og å videreføre det til den neste generasjonen.

– Jeg har vært veldig heldig med at jeg alltid har hatt en akademisk familie som har støttet meg siden jeg var veldig liten. Jeg har blitt møtt av gode lærere som har hjulpet meg i ulike faser av livet, og til å skjønne at dette var noe jeg kunne gjøre, sier Hjeltnes.

På spørsmål om hvem som har vært spesielt viktige for han på studiet fremhever han særlig to: Geir Høstmark Nilsen, professor emeritus ved Institutt for klinisk psykologi, og Per-Einar Binder, professor ved Institutt for klinisk psykologi.

– Geir Høstmark Nielsen er en utrolig kunnskapsrik og sjenerøs person, som blant annet hjalp meg med å skrive artikler. Jeg gjorde ting jeg aldri ville våget uten han. Per-Einar Binder hadde jeg som veileder på internklinikk, hovedoppgaven og doktorgraden. En klok mentor i ulike faser, også som underviser. Jeg har med meg veldig mye av de som rollemodeller, forteller Hjeltnes.

 

Den gode undervisningen

– Jeg tror den virkelige gode undervisningen er drevet av følelser: av nysgjerrighet, engasjement og interesse. Det handler veldig mye om å legge til rette for det, kommenterer Hjeltnes.

Hjeltnes hevder at det som ofte kan være et hinder for god læring er at den som skal lære er redd for å ikke mestre faget, eller skammer seg over å ikke strekke til. Han fokuserer også på hvor viktig det er å tilpasse seg til hvordan studietiden er i dag.

– Nå opplever jeg at studenter responderer på en utrygg verden, kanskje med å bli strategiske på måten de tilegner seg fag på. Det som er utfordrende er å opprettholde interessen for hva det er å være menneske, hva menneskesinnet er, og hva vi kan gjøre for å gjøre mennesker bedre, sier han.

– Jeg ønsker å gi studentene muligheten til å fordype seg, og muligheten til å være engasjert. Det er viktig å huske på at det er viktigere å utvikle en god karakter enn å få gode karakterer, avslutter Hjeltnes.

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.