Nytt norsk profesjonsstudium i England

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
De norske studentene utenfor psykologisk fakultet ved Parkstead House, London. FOTO: Ragnhild Yndestad.

Høsten 2018 åpnet University of Roehampton i London et nytt profesjonsstudium i psykologi for norske studenter. Det norsk-britiske studiet blir fremstilt som en gylden mulighet for nordmenn til å ta godkjent psykologutdanning utenfor Norden.

Det nye studieløpet (Norwegian Training Pathway) er utviklet i samarbeid mellom University of Roehampton og norske universiteter som tilbyr profesjonsutdanning i psykologi. Det seksårige løpet er utarbeidet etter den norske profesjonsmodellen, og skal gi studentene mulighet til å arbeide i både Norge og Storbritannia. Selv om Helsedirektoratet ikke kan gi forhåndsgodkjenning (1)https://psykologtidsskriftet.no/analyse/2018/08/rom-alle er studieløpet utarbeidet for å oppfylle retningslinjer nedsatt av det norske helsedirektoratet, den britiske psykologforeningen (British Psychological Society) og det britiske profesjonsrådet for helse- og omsorgsutdanning (Health and Care Professions Council).

Utdanningsløpet innebærer at studentene tar en integrert bachelorgrad i generell og klinisk psykologi, og en doktorgrad i klinisk psykologi. Fra høsten 2019 vil utdanningsløpet også omfatte en ettårig master, med fordypning i klinisk praksis og en introduksjon til det norske helsevesenet. Studentene vil dermed ha mulighet til å uteksamineres etter seks eller syv år med en doktorgrad.

Det britiske studieløpet

Hvert kull består av 35 studenter med oppstart om høsten, og det er kun mulig for nordmenn å søke seg inn på studieprogrammet (For Norwegian students only). Undervisningen foregår på engelsk i blandede klasser, med både norske og britiske studenter. Studieløpet er overordnet inndelt i tre deler eller “stages”:

Stage 1: Psychology and Counselling (generell og klinisk psykologi), 3 år.

Stage 2: Psychological Practice (fordypning i klinisk praksis), 1 år.

Stage 3: PsychD (doktorgrad i klinisk psykologi), 3 år.

Stage 1 består hovedsakelig av fag innen basal- og klinisk psykologi, og avsluttes med en bacheloroppgave. Studentene må oppnå et karaktersnitt på minimum C for å gå videre til Stage 2. I andre del av studiet får studentene opplæring i norsk helsevesen, ved siden av en seks måneders utplassering i ekstern klinisk praksis. Siste del, stage 3, utgjør en doktorgrad. Denne består av en doktorgradsavhandling, samt fordypning i praktiseringen av fire valgfrie terapeutiske retninger med spesialisering i to av disse, som for eksempel kognitiv atferdsterapi eller emosjonsfokusert terapi.

I England vurderes søkerne på bakgrunn av videregående karakterer, motivasjonsbrev (en personlig redegjørelse for egnethet i yrket som psykolog), anbefalingsbrev (fra lærer eller arbeidsgiver), og eventuelt CV. Dette gjør det mulig for fremtidige studenter å konkurrere på andre vilkår enn det rent karaktermessige.

Klinisk fokus i studiet

Allerede det første året blir studentene introdusert for terapeutrollen gjennom flere kliniske emner. Ved siden av moduler innen biologisk- og kognitiv psykologi, sosial- og utviklingspsykologi, samt forskning og metode, bruker studentene fire timer ukentlig på klinisk praksis og ferdighetstrening under tett oppfølging fra veileder.

Ved siden av klinisk praksis introduseres også teori bak forskjellige terapiretninger (blant annet kognitiv atferdsterapi, eksistensiell- og psykodynamisk terapi), terapeutiske verktøy og teknikker, samt etiske problemstillinger (som maktforskjeller i terapirommet og kulturelle faktorer). Psykologstudentene må videre føre en ukentlig dagbok for å reflektere over inntrykk og utfordringer i møtet med psykologrollen.

Ved slutten av førsteåret gjennomfører hver student en filmet terapisesjon til vurdering av veileder, med en skriftlig innlevering hvor de viser til hvilke terapeutiske teknikker og teorier som tas i bruk underveis i terapitimen. Studentene får også mulighet til å utarbeide design av egne forskningsstudier allerede fra andre semester.

Et møte med en av studentene

FOTO: Ragnhild Yndestad.

Nicholai Randolf Martin (22) fra Dal var en av de første norske studentene som fikk inntak på profesjonsstudiet da det åpnet høsten 2018. Vi slår av en liten prat mellom to forelesninger i Parkstead House, London.

Hvorfor valgte du å gå i London?

– Mye på grunn av muligheten for integrert doktorgrad, som ikke tilbys i Norge, og fordi det virket kult å få oppnå godkjenning som psykolog i både Storbritannia og Norge.

Randolf forteller i tillegg at det er gøy å få studere og bo i en skikkelig storby som London.

På spørsmål om hva han liker ved studiet svarer Randolf at han liker de kliniske fagene best, særlig at han allerede får prøvd seg som terapeut, mye fordi det er dette som føles mest aktuelt.

Det føles heller ikke så langt hjemmefra. Når man er på campus snakker nesten alle norsk, og da føler man jo som at man er i Norge. Det er først når man går ut på byen eller annet at forskjellene blir mye større.

Hvorfor ville du bli psykolog?

– Det har alltid bare føltes som det rette yrket for meg. Jeg vil gjerne jobbe med å hjelpe mennesker på den måten, og synes psykologi som fag er det mest spennende feltet å studere.

I september vender de norske studentene tilbake til London for å påbegynne sitt tredje semester. Første forelesning finner sted 23. september. Dersom noen ønsker mer informasjon, er det mulig å ta kontakt med universitetet på Info@roehampton.ac.uk eller mark.richardson@roehampton.ac.uk.

Skribent Ragnhild Yndestad har selv tidligere studert ved det ovennevnte studiet. 

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]