Helsevesenet er ingen garantist for smertefrie liv

Hvor godt er behandlingstilbudet i Norge for de som sliter psykisk? Hvordan vil fremtidens psykiske helsevern se ut? Professor Odd E. Havik tror vi er på vei mot et psykisk helsevesen som i større...

Dette gjør kroppspresset med din psykiske helse

Stadig flere unge rapporterer om psykiske helseproblemer, og debatten rundt skjønnhetshysteriet og kroppspress raser som aldri før. Hvorfor kan man ikke bare skjerpe seg?

Gråsoner i hjerneaktivitet avgjør liv og død

Klinisk skjønn benyttes i vurderingen av hjerneaktivitet som definerer forskjellen på liv og død. Dette fører til gråsoner i, og utfordrer, den juridiske definisjonen av liv.

Gratulerer med dagen, Geir Høstmark Nielsen!

70-årsjubilanten Geir Høstmark Nielsen mimrer tilbake til den gang han var student, hans aktive yrkesliv, og hvordan det oppleves å nå skulle si farvel til det.

Kunsten å elske

Stipendiat Aslak Hjeltnes forteller om sitt forhold til Om Kjærlighet av Erich Fromm, og avslører betydningen den har hatt for et viktig livsvalg.

Twin Peaks i vår verden

Det er ikke alltid nødvendig å se til TV-serieuniverset for å utforske det paranormale i mennesket.

Når jobbidentiteten rakner

På Jobbfast i Bergen henvises de som føler seg mobbet og trakassert på arbeidsplassen. Tilbudet er det eneste av sitt slag i Norge.

Personlighet trumfer utdanningslengde

- På mange måter bryter vektleggingen av personlig egnethet med det sosialdemokratiske systemet Norge er bygget på, det bryter med idéen om at verden er et rettferdig sted, forteller psykolog Magnus Odéen.

– Psykolog blir jeg til min siste dag

Psykolog Atle Dyregrov startet i 1988 det suksessrike Senter for Krisepsykologi som er Norges eneste i sitt slag. Dette var imidlertid en idé langt forut for sin tid, og ble møtt med stor skepsis av mange.

Terapi gjennom virtuelle briller

Med nye teknologiske fremskritt blir nye behandlingsformer tilgjengelige for psykologer. Blant de nyere metodene som har fått et stadig større forskningsfokus, finner vi terapi ved hjelp av virtuell virkelighet (Virtual Reality Therapy, VRT).

Kurerer angst på fire dager

OCD-teamet i Bergen ble nylig kåret til “årets nyvinning” for sin behandlingstilnærming av angst- og tvangslidelser.

– Psykologien er imot ytringsfrihet

Den frittalende psykologen Nils Sortland mener psykologien i praksis er imot ytringsfrihet, og reflekterer samtidig rundt det manglende fokus psykologstudiet har på kommunikasjon.

Gulliksens kamp

Geir Gulliksen oppmuntrer psykologene til å delta i forfatternes kamp for å forandre dagsordenen og bekjempe det psykologiske livssynet som regjerer i populærkulturen

– Den spennende utviklingen ligger i både-og

Guro Øiestad tror ikke Bergensstudentene får varige skader i selvfølelsen av å slite på årsstudium. Hun ble nylig tildelt Åsa Gruda Skard-prisen for popularisering av psykologisk kunnskap. Den travle psykologspesialisten deler litt om sin fortid som student og fersk psykolog i Portrettet.

– Få idéene tilbake til forskningen

I dette intervjuet blir vi mer kjent med Kenneth Hugdahl, mannen bak forskningen, som også gjør seg noen tanker om hvordan en blir en god forsker.

Bokanmeldelse: Når vitenskapen møter det spirituelle

Akademia har utnyttet meditasjonen for stressmestring og terapi, men kan den også være et empirisk verktøy? I boken «Waking Up» argumenteres det for nettopp dette. Skrevet av: André Syvertsen Student ved Det psykologiske fakultet Sam Harris WAKING UP –...