Eleni Linnea Borgund

5 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

Se barnet, ikke telefonen!

Nettbrett og smarttelefoner er som designet for å stjele oppmerksomhet. Vil de også ta foreldres oppmerksomhet bort fra barnet ...

Fengselet i det fri

Skal man straffe eller rehabilitere kriminelle? Innsatte som soner på Bastøy Fengsel har langt lavere sjanse for å begå nye kriminelle handlinger enn i mer...

Det psykologiske fakultet møter verden

- Vi lærer for lite om hvordan vi skal møte og forstå mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn oss selv, sier nyvalgt leder...

Er hjernen skapt fordomsfull?

Hvorfor er vi så redd for det ukjente? Kan dagens fremmedfrykt ha opphav i våre forfedres kamp om overlevelse? ...

Splid i NPF om Budapest-studentene: Utenlandsrepresentant trekker seg

Studentpolitisk utvalg (SPU) i Norsk Psykologforening (NPF) har i helgen valgt å stille seg bak Helsedirektoratets avslag på lisens og autorisasjon for psykologstudentene uteksaminert fra...