Se barnet, ikke telefonen!

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Illustrasjon: Kristin Huang
Illustrasjon: Kristin Huang

Nettbrett og smarttelefoner er som designet for å stjele oppmerksomhet. Vil de også ta foreldres oppmerksomhet bort fra barnet

Eleni Linnea Borgund
Skribent

I en ny variant av det kjente “still face”-eksperimentet  viste  NRK viten hvordan mobiltelefon kan hindre den viktige kontakten mellom forelder og barn1.

Det opprinnelige eksperimentet går ut på at mor først skal samspille med barnet sitt i to minutter, før hun overser barnet fullstendig og holder et apatisk ansiktsuttrykk i ett minutt2. Konsekvensen er som regel at barna først blir forvirret, så veldig triste eller frustrerte når de ikke får emosjonell kontakt med mor.

I NRKs versjon har de brukt mobiltelefonen som et element i stedet for det apatiske ansiktsuttrykket. De skriver at reaksjonen fra barnet skjer fordi det er bygd opp en forventning om at det foregår et godt samspill mellom omsorgspersonen og barnet. Når barnet plutselig ikke får respons midt i dette samspillet, forstår det ikke hva som skjer og bruker energi på å holde seg selv samlet. Energi som kunne blitt brukt på for eksempel læring.

Blikkontakt former hjernen

Når forelderens blikk møter barnets og de sammen inngår i et samspill, vil barnet føle seg sett og trygt. Manglende respons vil på den annen side kunne føre til opplevelse av brudd i relasjonen, og som en hemmelse av den sosiale læringsprosessen. Hvis dette skjer mange nok ganger, kan barnet få en utrygg tilknytning til forelderen2.

Trygg tilknytning er viktig for at barn skal utvikle seg til trygge sosiale vesener. Personer med trygg tilknytning blir fortere trygge på at andre mennesker kan elske dem, og at de selv er verdt å elske. Man har sett at strukturer i hjernen og sentralnervesystemets funksjon (inkludert utskillelse av stresshormoner3) i voksen alder, kan spores tilbake til tilknytningsmønsteret i barnets første leveår. Mor og fars tilgjengelighet under barnets første leveår, blant annet i form av blikkontakt og evnen til å møte barnets følelser, vil altså påvirke barnet på mange måter livet ut.

Grunn til bekymring

Hos de fleste vil blikkontakt og emosjonell tilpasning komme naturlig. Et unntak er blant annet deprimerte foreldre, som ofte gir barna mindre kontakt og oppmerksomhet. Studier indikerer at barn av deprimerte foreldre har høyere sjans for å utvikle en usikker tilknytning4. Om hyppige kontaktbrudd og ansiktsuttrykk som ikke er emosjonelt tilpasset barnet er en konsekvens av mobilbruk, er det grunn til bekymring.

Kontakten mellom forelder og barn det første halve året er viktig for fungering resten av livet, og stadige brudd som bruk av mobiltelefon kan medføre, kan gi en generasjon med utfordringer i både romantiske og vennskapelige forhold.

Referanser

1NRK viten (2016) Teknologien som forandrer oss. Facebook.com/nrkviten (Sist sett 10.06.17) https://www.facebook.com/nrkviten/videos/1277093678990446/

2Cohn, J. F., & Tronick, E. Z. (1983). Three-month-old infants’ reaction to simulated maternal depression. Child development, Wiley185-193. DOI: 10.2307/1129876

3Atzil, S., Hendler, T., & Feldman, R. (2011). Specifying the Neurobiological Basis of Human Attachment: Brain, Hormones, and Behavior in Synchronous and Intrusive Mothers. Neuropsychopharmacology, 36(13), 2603–2615. http://doi.org/10.1038/npp.2011.172

4Martins, C. and Gaffan, E. A. (2000), Effects of Early Maternal Depression on Patterns of Infant-Mother Attachment: A Meta-analytic Investigation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41: 737–746. doi:10.1111/1469-7610.00661

 

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.