Splid i NPF om Budapest-studentene: Utenlandsrepresentant trekker seg

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Simen Ekelund, Budapest
Studentpolitisk utvalg (SPU) i psykologforeningen legger sin lit til at Helsedirektoratet har handlet riktig, i følge Simen Marenius Ekelund (bildet), representant i SPU.

Studentpolitisk utvalg (SPU) i Norsk Psykologforening (NPF) har i helgen valgt å stille seg bak Helsedirektoratets avslag på lisens og autorisasjon for psykologstudentene uteksaminert fra ELTE i Budapest. Utenlandsrepresentanten har i kjølvannet av NPF sin avgjørelse valgt å trekke seg fra studentutvalget med umiddelbar virkning.

Eleni Linnea Borgund
Skribent

Dette er saken: Norske utenlandsstudenter fortviler: Nektes å bli psykolog

I helgen ble det klart at SPU stiller seg bak foreningens støtte til Helsedirektoratet om å ikke gi lisens til uteksaminerte studenter ved ELTE i Budapest. Hovedårsaken er i følge Simen Marenius Ekelund, representant i SPU, at utdannelsen ved ELTE i følge Helsedirektoratet har mangler i klinisk teori og praksis, som ikke kan kompenseres for ved praksis i Norge.

– NPF mener at pasienthensyn må få første prioritet, og dette forutsetter strenge autorisasjonskrav, som Helsedirektoratet her håndhever, sier Ekelund.

Utenlandsrepresentant i SPU trekker seg

Etter at NPF valgte å støtte Helsedirektoratet sin avgjørelse om å ikke gi ELTE-studenter lisens, svarte Hannah Kollsete, nå tidligere utenlandsrepresentant i SPU i NPF, med å trekke seg fra sitt verv med umiddelbar virkning. På Facebook skriver hun: «Jeg kan og vil ikke lengre representere en forening som jeg er fundamentalt uenig i vedrørende denne saken». Kollsete skriver til Katarsis at hun ikke har noen kommentar utover det hun allerede har skrevet på Facebook.

Ekelund sier til Katarsis at utvalget har full respekt for Kollsete sin avgjørelse om å trekke seg grunnet forskjeller mellom hennes og NPF sitt syn på saken. Han legger til at Kollsete er en dyktig og engasjert person som har bidratt mye i debatten allerede, og at han håper hun fortsetter å engasjere seg også utenfor utvalget.

Har tro på løsning

Katarsis har tidligere skrevet om frustrerte studenter ved ELTE, som nå står uten lisens og opplever å ha kastet bort 5 år i Ungarn. Ekelund sier utvalget har forståelse for at studentene er frustrerte, og mener selv at endringen skjedde for brått og uten tilstrekkelig dialog med de som er rammet. SPU har imidlertid tro på at Helsedirektoratet vil komme frem til en god løsning.

– Så langt har de pekt på to muligheter: videreutdanning i Ungarn, eller å søke seg inn på profesjonsstudiet i Norge og få fritak fra relevante fag. Vi har inntrykk av at Helsedirektoratet og ELTE forsøker dialog rundt dette, sier han.

Katarsis har tidligere påpekt at det et paradoks at studentene ikke får jobbe på lisens, når det er nettopp praksis de hevdes å mangle. Ekelund sier at når det gjelder avslag på lisens i Norge, kommer det frem av Helsedirektoratets avslag at dette omhandler mangler ved både klinisk teori og praksis i utdanningsløpet.

SPU er kritiske til hvordan studentene rammes av den brå praksisendringen, og håper på en løsning. Likevel støtter de avgjørelsen til Helsedirektoratet om å nekte studentene lisens og autorisasjon. SPU mener de selv ikke har kompetanse eller kunnskap til å vurdere utdanningen opp mot lisens og autorisasjon, og legger derfor sin lit til at Helsedirektoratet har handlet riktig.

– Grunnen til at vi støtter Helsedirektoratet, er fordi vi mener at de er i best posisjon til å samle inn informasjon vedrørende innhold i utdanningsløp, nasjonalt og internasjonalt, samt  vurdere denne opp mot lisens og autorisasjon, sier Ekelund.

Les: Skandaløst av Helsedirektoratet

Fortsatt uvisst om psykologer vil miste jobben

Hva med praktiserende psykologer som har fått autorisasjon med bakgrunn i utdannelse fra ELTE, hva vil skje med dem?

– Når det gjelder de fra ELTE som allerede har fått autorisasjon og praktiserer som psykolog, blir antagelser om hva som skjer her bare spekulasjoner. I likhet med vurderingen av utdannelsen, er dette en jobb for Helsedirektoratet, og en konsekvens av praksisendringen de eventuelt må forholde seg til, avslutter han.

Ekelund formidler at Psykologforeningen sin forhandlingsavdeling tar i mot spørsmål vedrørende saken, og henviser til denne linken: http://www.psykologforeningen.no/foreningen/kontaktskjemaer/kontakt-forhandlingsavdelingen

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.