Det psykologiske fakultet møter verden

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Det nyvalgte styret til PUG Bergen. Fra venstre: Simen Tveter, Frida Kildal (leder), Ingeborg Paaske, Ester Marie Oterhals, Agnete Wesenberg. Ikke til stede: Christine Hansen, Marianne Løken, Emilie Falch. Foto: Kristian Hereid.
Det nyvalgte styret til PUG Bergen. Fra venstre: Simen Tveter, Frida Kildal (leder), Ingeborg Paaske, Ester Marie Oterhals, Agnete Wesenberg. Ikke til stede: Christine Hansen, Marianne Løken, Emilie Falch. Foto: Kristian Hereid.

– Vi lærer for lite om hvordan vi skal møte og forstå mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn oss selv, sier nyvalgt leder i Psykologistudenter Uten Grenser i Bergen, Frida Kildal.

Eleni Linnea Borgund
Skribent

Hvordan kan man som psykolog hjelpe en traumatisert krigsflyktning som verken kan norsk eller engelsk? Kan økt bevissthet rundt kulturelle forskjeller hindre at ungdom trekkes mot voldelige og radikale miljøer? Kan vi lære noe av hvordan andre kulturer forholder seg til psykisk helse? Dette er spørsmål nyoppstartede Psykologistudenter Uten Grenser nå ønsker å sette i fokus på UiB.  

Endelig på plass

Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) er endelig på plass i Bergen. Organisasjonen har som mål å øke psykologistudenters kompetanse og evne til å møte og hjelpe mennesker fra ulike kulturer – alt fra å ha et terapiforløp med mennesker fra andre deler av verden til å være HR-ansvarlig i en bedrift.

– I situasjoner psykologer møter i arbeidslivet kan det oppstå utfordringer knyttet til religion, livssyn, språk og sosiale normer. Kunnskap om hvordan man skal møte slike situasjoner vil ha stadig større relevans i et flerkulturelt samfunn, sier nyvalgt styreleder Frida Kildal.

I Trondheim har PUG allerede eksistert i ett år, og har på den tiden rukket mye. De har blant annet holdt lynkurs i hvordan man bruker tolk, samt arrangert foredrag om temaer som radikalisering, ekstremisme, flyktninger og psykososial hjelp. I tillegg har de bistått med å få på plass praksis for psykologistudenter blant annet ved menneskerettighetsorganisasjonen Helen Bamber Foundation i London. Noen har også vært på feltarbeid på Lesvos og hjulpet flyktninger.

Ønsket om å jobbe for en viktig sak uten feltarbeid

Psykologistudentene Frida Kildal, Christine Hansen, Agnete Wesenberg og Rakel  Reigstad fra UiB hadde lagt merke til PUG Trondheim, og uavhengig av hverandre kontaktet de PUG sin leder i Trondheim, Anja Hallan-Wolff, med et ønske om å starte PUG Bergen. De savnet alle en organisasjon som kunne tilby ”hands-on”-erfaring med mer praktisk psykologi, samt muligheten til å jobbe for en viktig sak uten å drive tradisjonell bistand.

– Navnet på organisasjonen peker spesielt mot vårt ønske om å bruke psykologien til å bedre forstå de forskjellige kulturene i samfunnet, forteller Kildal.

PUG Bergen ønsker allerede fra oppstart å ha fokus på fagplaner, praksistilbud til studentene, samt workshops og foredrag med foredragsholdere som har kompetanse innen kultur for å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse.

Ambisjoner for fremtiden

Kildal forteller at PUG har store ambisjoner for fremtiden, og håper at opprettelsen av en studentgruppe, som PUG, signaliserer at det er interesse for samfunns- og kulturspørsmål på fakultetet, slik at dette kan inkluderes i større grad i psykologiutdanningen.

– På nyåret vil PUG begynne å ta opp medlemmer, og vi håper på stort engasjement fra studenter fra alle studieprogrammene på fakultetet. Samtidig håper vi at alle  føler seg velkomne til å komme med bidrag til hvordan PUG skal se ut her i Bergen, avslutter hun.

Ønsker du å lese mer om PUG Bergen og arrangementer og aktiviteter du kan delta på? Sjekk ut deres Facebookside her. Sjekk også ut deres hjemmeside her.

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.