Elisabeth Omdal

10 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
elisabeth@katarsisuib.no

”Ungdommer tar jo ikke livet sitt”

Selvmord er den nest vanligste dødsårsaken i aldersgruppen 15-24 år. Hvorfor klarer vi ikke å forhindre at ungdommer tar sitt eget liv? ...

Hva er “riktig” kjærlighet?

Samfunnet har ikke behov for at vi definerer kjærlighet slik den “burde være”. Det har vært prøvd før. ...

Hvordan kan vi hjelpe mennesker utsatt for traumer?

Én av gruppeterapiens store styrker er at pasientene får erfare ting istedenfor at ting bare snakkes om. Signe Hjelen Stige har utarbeidet en traumespesifikk...

Når maten tar over

Overspisingslidelse er den mest utbredte formen for spiseforstyrrelse i Norge i dag. Samtidig er det den kanskje minst kjente. Dette er problematisk, mener postdoktor...

Er du homo?

Forskning indikerer at lesbiske og homofile er overrepresenterte hva gjelder psykiske lidelser, rusproblematikk og selvmordstanker. Hvorfor spør vi da ikke pasientene våre om legning? ...

Barneavhør: Å finne ut hva som skjedde da ingen var der

I Bjugn-saken på 90-tallet ble en rekke personer siktet for seksuelle overgrep mot flere titalls barn. Her vet man fortsatt ikke hva som egentlig...

Stigma gjør psykisk syke dårligere

- Hvis psykiske lidelser blir gjemt bak institusjonsdørene, og man ikke har lov å snakke om dem, gir man næring til stigmaet, sier UC...

– 90 prosent av deltakerne viser bedring

Når individuell terapi fremstår langvarig og smertefull, kan intensiv gruppeterapi være et alternativ. Psykologkontoret i Sentrum tilbyr en egenutviklet modell der pasientene skaper bedring ved hjelp av hverandre.