Gjesteskribent

40 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

Kan barns intelligens relateres til foreldrenes utdanning og økonomi?

Det rapporteres ofte om en sammenheng mellom barns intelligens og foreldres utdanning og inntekt i utlandet. Finnes koblingen også i Norge? Av Thomas Eilertsen, Anders Lillevik Thorsen...

Psykologer er ikke som før

Ikke la deg blinde av forestillingen om psykologen som lukker seg inne på terapirommet med én og én pasient.  Av Tor Levin Hofgaard, president i...

Finn de gode øyeblikkene i studiehverdagen

I en ellers hektisk og stressende studiehverdag er det viktig å ta seg tid til å nyte de gode og vakre øyeblikkene. Dette skriver leder av...

Et juleeventyr

Julefreden senker seg i disse dager over fakultetet. Simen M. Ekelund tar farvel med sitt siste semester på profesjonsstudiet, med en novelle fra gangene på...

Spliden om helseklyngen: Ledelsen svarer

Vi studenter trenger klare og konkrete svar fra fakultetsledelsen på hva vi vinner og taper, ikke store ord om tverrfaglighet og tettere samarbeid, skrev...

Dette bør psykologer vite om søvn

Psykologer bør få mer kunnskap om søvnbehandling, mener professor.  Tekst av: Ståle Pallesen Professor, dr. psychol.,  Institutt for samfunnspsykologi Søvn av tilstrekkelig kvalitet og mengde er nødvendig...

Utenlandsstudentene mener kritikken er grunnløs

Bør en master ved ungarske ELTE være nok til å få lisens til å praktisere som psykolog i Norge? Ja, mener de norske studentene...

Er ELTE-studentene gode nok?

Det er tragisk for studentene, men bør til syvende og sist en master ved ungarske ELTE være nok til å få lisens til å...

Helsedirektoratet svarer: Ingen umiddelbar løsning

  Katarsis kalte håndteringen av ELTE-studentene skandaløs. Nå svarer Helsedirektoratet på kritikken.  Tekst av: Anne Farseth, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Den nye informasjonen fra ungarske myndigheter om at...

Ikke vær så slem mot deg selv

Vi finner mer mening, fellesskap og ro når vi tillater livet å være akkurat så ufullkomment som det egentlig er.  Tekst av: Per-Einar Binder, instituttleder...

Lei av å være usikker

Helsedirektoratet, jeg er verken sint eller skuffet, men lei av å være usikker, skriver Geir Hustavnes, leder i linjeforeningen for psykologi ved Høgskolen i Lillehammer....

Udemokratisk flytteprosess?

Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Helge Holgersen, stiller seg fremdeles kritisk til prosessen rundt diskusjonen om deler av Det psykologiske fakultet skal flyttes....

Derfor ønsker ledelsen å flytte store deler av fakultetet

Tekst av: Dekan Jarle Eid, prodekan Inger Hilde Nordhus og visedekan Kariane Westrheim, Det psykologiske fakultet Universitetsstyret gikk allerede i 2014 inn for at UiB...

Hjelper Flor vs Dyregrov-debatten oss videre?

Diskusjonen om hva som er gode intervensjoner etter kriser og katastrofer er langt fra over. Alternativet til å ikke debriefe er ikke å ikke...

ADVARSEL: Dette innlegget kan virke støtende

Bruken av triggeradvarsler – det å advare på forhånd om potensielt støtende innhold i noe som presenteres – har blitt sterkt kritisert i den...

Atle Dyregrov: Meningsløst av Flor

  Atle Dyregrov: Når Flor, som mange andre, tror på det som andre har gjentatt og gjentatt, uten å gå til originalartiklene som inngår, blir...

Messias, Satan og forkortelser

Nye studenter ved Det psykologiske fakultet bør forberedes på det vi gamle studenter allerede vet: Veien mot psykologtittelen er brolagt med forkortelser. Simen M....

Kaller Flor sine advarsler et oppgulp fra en ufruktbar debatt

  Om Flor med kritiske øyne hadde gjennomgått originalstudiene, ville han kanskje ha utvist mer ydmykhet, skriver Atle Dyregrov, psykologspesialist og faglig leder ved Senter...

– Karakteren er viktigere enn karakterene

Å være engasjert som student koster lite, men gir veldig mye. Bli med og sørg for at fakultetet fortsetter å være en bra plass...

Vi må snakke om hvor vondt det er å bli psykolog

Vi psykologer må tørre å snakke om egen utilstrekkelighet og sårbarhet. Tekst av: Benedicte Ekman Psykolog og tidligere student ved profesjonsstudiet i psykologi, UiB Gjennom hele psykologstudiet på...