Spliden om helseklyngen: Ledelsen svarer

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

skjermbilde-2016-11-23-kl-21-04-41Vi studenter trenger klare og konkrete svar fra fakultetsledelsen på hva vi vinner og taper, ikke store ord om tverrfaglighet og tettere samarbeid, skrev psykologstudent Ellen Tvedt Solberg om den planlagte flyttingen av fakultetet. Dette svarer ledelsen: 

Helseklyngen er en fremtidsrettet satsning

Skrevet av:Dekan Jarle Eid & prodekan Inger Hilde Nordhus

Les: Er studentene ført bak lyset?

Ellen Tvedt Solberg er opptatt av hvordan studie- og arbeidsforholdene for studenter og ansatte blir i den nye helseklyngen. Det er vi også – derfor hilser vi engasjementet velkommen!

Universitetet i Bergen eier attraktive arealer i Årstadveien 17-23 som i fremtiden skal utgjøre en kunnskapsklynge for forskning, utdanning og innovasjon innenfor flere av profesjons- og helsefagutdanningene i regionen sammen med eksterne samarbeidspartnere, blant annet Bergen kommune. Fakultetets deltakelse i helsecampus har jevnlig blitt diskutert både i fakultetsstyret, ved instituttene og i møter med ansatte, tillitsvalgte og studenter i perioden 2015-16. Helseklyngen vil være viktig for utdanningen av de fremtidige psykologistudentene ved UiB. Et enstemmig fakultetsstyre vedtok i mars 2016 å gå inn for at størstedelen av Det psykologiske fakultet fortsatt skal ha tilhold i Christiesgate 12 og BB-Bygget, mens HEMIL senteret, Institutt for klinisk psykologi og klinisk nevropsykologi ved IBMP vil kunne ha mye å vinne på å være del av den nye helseklyngen.

I disse dager arbeider «brukergruppen» med representanter fra de ansatte og studentene sammen med arkitekter og planleggere for å beskrive og utforme arealer og planer for bygging av første fase i helseklyngen. Brukergruppen er ikke ferdig med sitt arbeid, men tar i mot og bearbeider alle innspill som kommer inn.

De to utdanningsklinikkene ved IKP og IBMP er i dag dimensjonert for om lag 160 studenter fordelt på fire kull. Regjeringen har gått inn for lovfesting av psykologer i alle norske kommuner fra 2020 og utdanningskapasiteten må derfor økes. Det er derfor svært positivt at universitetsstyret i juni 2016 ga klarsignal til forprosjekt og utredning av

Jarle Eid, dekan
Jarle Eid, dekan

helsecampus. For vår del betyr dette blant annet at arkitekter og brukergruppe nå er i full gang med å planlegge to helt nye utdanningsklinikker for inntil 200 studenter (IKP: 150 og IBMP:50). Klinikkene skal selvsagt oppfylle alle krav til taushetsplikt og konfidensialitet i pasientsaker og være fullt på linje med tilsvarende klinikker som utdanner helsepersonell i Norge. Ordningen med «teamkontor» er en funksjonell, arealeffektiv og gunstig løsning i de kliniske semestrene. Fakultetsledelsen er helt på linje med studentenes ønsker om «teamkontor» i den kliniske delen av utdanningen, og at det etableres gode studentarbeidsplasser for alle studentgruppene på helsecampus.

Studentene ved HEMIL vil være på helsecampus gjennom hele utdanningsperioden. Det er meningen at studentene på profesjonsstudiet i psykologi skal være på helsecampus i hele og sammenhengende semestre. Undervisningen i de ulike semestrene i profesjonsstudiet i psykologi vil foregå i sentrum eller på helsecampus. Studentene skal slippe å reise frem og tilbake mellom sentrum og helsecampus i undervisningsperiodene. Helsecampus er planlagt med kantine, sykkelparkering og studentsosiale arealer fordelt på byggene langs Årstadveien med SiB/ Alrek i umiddelbar nærhet.  

Våre helsemyndigheter og brukere av helsetjenestene har lenge oppfordret til bedre samhandling og samarbeid mellom helseprofesjonene. Det er også store forventninger til psykologenes kompetanse i fremtidens primær- og spesialisthelsetjeneste. Psykologer er viktige aktører i fremtidens helsetjenester. Fakultetsledelsen er derfor i likhet med studentene opptatt av at vi bør arbeide for å få best mulige arealløsninger innenfor helsecampus – slik at UiB i fremtiden kan få en helsefaglig utdanning- og forskningsklynge som også inkluderer psykologistudenter!  

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.