Helsedirektoratet svarer: Ingen umiddelbar løsning

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

 

helsedirektoratet_logo

Katarsis kalte håndteringen av ELTE-studentene skandaløs. Nå svarer Helsedirektoratet på kritikken. 

Tekst av: Anne Farseth, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

Den nye informasjonen fra ungarske myndigheter om at utdanningen ikke gir autorisasjon i Ungarn gjør at disse søkerne nå må vurderes på et annet grunnlag enn tidligere.

Les: Skandaløst av Helsedirektoratet

Det sentrale i opplysningene fra Ungarn, er at masterutdanningen som «Clinical and health psychologist» fra Eötvös Loránd universitetet (ELTE) som utgangspunkt ikke gir adgang til yrkesutøvelse som er pasientrettet. Utdannelsen gir adgang til å arbeide som rådgiver innenfor psykologi i Ungarn. For autorisasjon som klinisk psykolog i Ungarn kreves klinisk spesialisering.

I faglig råd fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo fremgår at det er betydelige mangler i utdanningen ved ELTE når det gjelder klinisk praksis og teori sammenlignet med det norske profesjonsstudiet i psykologi, selv om utdannelsen til en viss grad er klinisk rettet.

Søkere med denne utdanningen har tidligere fått lisens og autorisasjon, slik at de som har tatt denne utdanningen har hatt en legitim forventning om å kunne få et praksisløp og til slutt autorisasjon i Norge. Vi forstår naturligvis den store frustrasjonen de opplever når de nå får avslag, og at dette kan oppleves som urettferdig, uten at det gir oss grunnlag for å se bort fra opplysningene fra Ungarske myndigheter.

Praksisendringen kom etter informasjonen om at utdannelsen fra ELTE ikke gir rett til autorisasjon som psykolog med rett til å arbeide klinisk i Ungarn. Søkerne får dermed ikke rettigheter etter EØS-regelverket. Da må de behandles etter norsk regelverk og manglene er for store til at det kan gis godkjenning på grunnlag av dette. Norsk profesjonsutdanning har til sammenligning integrert praksis i regi av universitetet, mens utdannelsen ved ELTE i all hovedsak er teoretisk.

Vår nye autorisasjonspraksis vil i første rekke gjelde fra tidspunktet hvor Helsedirektoratet fikk kjennskap til at psykolog ikke er et lovregulert yrke i Ungarn, det vil si etter den 30.04.2016.

Les også: Norske utenlandsstudenter fortviler: NEKTES Å BLI PSYKOLOG

Helsedirektoratet viste i vedtakene til at det er en mulighet for å søke om opptak ved utdanningsinstitusjoner som tilbyr profesjonsstudiet. Ved et opptak til studiet ville det vært anledning til å be om fritak for de fag som kan anses dekket. Vi vet at det vil være svært få som kan få en slik plass, men universitetene melder at de kan fylle plasser der andre studenter faller fra. Det finnes per i dag ikke noe tilbud i Norge om å gjennomføre enkeltfag.

I artikkelen vises det til at denne praksisen har eksistert siden 2003. Det er riktig at vi har gitt mulighet for praksis i Norge på lisens til for eksempel danskutdannede psykologer, som en overgangsordning videreført fra 2001. Vi har ikke gitt lisens til søkere med psykologi-utdannelse fra Ungarn før i 2013. Vår praksis når det gjelder utdanningen Clinical and health psychologist fra ELTE-universitetet ble etablert etter faglig råd fra Universitetet i Oslo i mai 2014.

Som følge av at utdannelsen har mangler i både klinisk praksis og teori, kreves det ytterligere klinisk utdanning for å oppfylle de norske kravene, enten denne utdanning gjennomføres som et nytt tilbud ved ELTE eller ved en annen utdanningsinstitusjon i utlandet eller i Norge.

Helsedirektoratet forstår frustrasjonen til studentene som har hatt en legitim forventning om å bli autorisert i Norge, og vi forstår at de har tatt denne utdanningen med ønske om å jobbe klinisk. Vi jobber derfor med å se etter mulige løsninger for de som er berørt av vår praksisendring, og vil komme tilbake med mer informasjon dersom vi finner en løsning. Vi gjør også oppmerksom på at dette kan ta litt tid.

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.