Nanna Skram

25 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

Statusoppdatering om Alrek helseklynge

I 2016 ble det klart at det skulle bygges et nytt helsecampus i Bergen. Grunnmuren er snart på plass, og åpningen nærmer seg med...

Dette er endringene i ICD-11

Diagnosemanualen ICD har ikke blitt endret siden 1990, da ICD-10 kom ut. Den 18. Juni 2018 ble et forslag til oppdatering i den nye...

Tid for å rette blikket mot sørgende

Klinikk for krisepsykologi markerte 30 år, og i den forbindelse holdt senteret konferanse. På veien videre ønsker de å få til det samme fokuset...

Senter for Krisepsykologi markerer 30 år

Senter for Krisepsykologi i Bergen samarbeider nå enda tettere med Psykologisk fakultet. Skal vi «takle» traumer selv? Hvem og når er man ansvarlig for...

Ny klinikk kan gi ekstra praksis og helsehjelp

PROSJEKTETS STYRE: 1. rad fra venstre: Ingrid Måseide (fysioterapi), Lene Dæhlin (medisin), Ole Myklebust Amundsen (psykologi) og Victoria Puntervold Langhelle (ernæring). 2. rad fra venstre:...