Senter for Krisepsykologi markerer 30 år

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: Pexels.com

Senter for Krisepsykologi i Bergen samarbeider nå enda tettere med Psykologisk fakultet. Skal vi «takle» traumer selv? Hvem og når er man ansvarlig for å hjelpe noen som har opplevd en katastrofe?

Innsiktsredaktør

Disse spørsmålene stilte professor og psykologspesialist Atle Dyregrov seg selv og andre kolleger for 30 år siden. Slik oppstod idéen til et kriseteam i Bergen. I dag ser tegningen helt annerledes ut, og flere kriseteam er utviklet på tvers av landet, samt et internasjonalt fagsamfunn som forsker på, og jobber med traumer.

For å markere 30-års-jubileet, arrangerer Senter for Krisepsykologi en konferanse som varer over to dager, den 18. og 19. oktober. Konferansen er ledet av teamet fra Senter for Krisepsykologi. Gjesteforedrag blir blant annet holdt av Jelena Watkins, som selv mistet broren sin under terroren i New York 2001, etterforskningsleder ved Vest politidistrikt Hilde Reikrås og Joyanna Silberg, som begge skal snakke om barns traumer og vårt ansvar.

Nylig ble Senter for Krisepsykologi i Bergen innlemmet under psykologisk fakultet. Dette innebærer et tett samarbeid med hensyn til mentorordningen for psykologistudentene, et bredere kompetansemiljø og tre mulige forskningsstipend for studenter som tildeles fra og med våren 2019. Studenter får også tilbud om redusert pris på jubileumskonferansen.

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.