Sosiale mediers psykiske makt

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

 

FOTO: Pixabay

Innsiktsredaktør

Sosiale Medier (SoMe) er en del av den teknologiske revolusjonen. Med revolusjonen har også et nytt forskningsfelt vokst frem; SoMe-avhengighet. Hvorfor blir noen mer avhengige enn andre, hva gjør sosiale medier med oss, og vil det noen gang bli en diagnose?

Før vi ser på hva som kan være skadelig med SoMe, må vi anerkjenne at det har bragt med seg positive endringer, som å holde kontakten med venner og utvikle bedrifter (1)Andreassen, C., Billieux, J., Griffiths, M., Kuss, D., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., . . . Petry, N. M. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. Psychology of Addictive Behaviors, 30(2), 252-262. doi:10.1037/adb0000160. De siste årene har vi sett en skarp oppgang i personer som er påkoblet hele tiden. Tall fra USA viser at 71% av ungdommer bruker mer enn én type sosiale medier, som for eksempel Facebook, Instagram og Snapchat. Videre er det omtrent én fjerdedel som forteller at de er konstant «pålogget» og tilgjengelige (2)Bányai, F., Zsila, Á., Király, O., Maraz, A., Elekes, Z., Griffiths, M. D., … & Demetrovics, Z. (2017). Problematic social media use: Results from a large-scale nationally representative adolescent sample. PLoS ONE, 12(1), E0169839. doi:10.1371/journal.pone.0169839. Tallene er basert på selvrapportering, og fremgangsmåter for hvordan man skal måle bruk og eventuell avhengighet er fremdeles i utvikling (3)Bányai, F., Zsila, Á., Király, O., Maraz, A., Elekes, Z., Griffiths, M. D., … & Demetrovics, Z. (2017). Problematic social media use: Results from a large-scale nationally representative adolescent sample. PLoS ONE, 12(1), E0169839. doi:10.1371/journal.pone.0169839.

Det er foreløpig ingen konsensus om hvordan man skal kategorisere de mange forskjellige måtene man kan være avhengig av aktiviteter man kan gjøre på internett. Forslag som «Facebook-avhengighet», «internett-avhengighet» og «gaming-avhengighet» har vært tatt opp. I dag er gaming-avhengighet en diagnose i DSM-V, samt at den blir inkludert i den kommende ICD-11 (4)Bányai, F., Zsila, Á., Király, O., Maraz, A., Elekes, Z., Griffiths, M. D., … & Demetrovics, Z. (2017). Problematic social media use: Results from a large-scale nationally representative adolescent sample. PLoS ONE, 12(1), E0169839. doi:10.1371/journal.pone.0169839 (5)World Health Organization. (2018, september). Gaming disorder. Hentet fra https://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/ . Gaming-avhengighet handler kun om spilling. Det er likevel problematisert at mange spiller gjennom SoMe-plattformer, og dermed er det vanskelig å finne et nøyaktig skille.

UiB i tet på SoMe-forskning

Forskere ved Det psykologiske fakultet i Bergen har utviklet en skala for SoMe-bruk (Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS)). Skalaen er basert på den biopsykososiale modellen for avhengighet, som inkluderer seks kategorier: 1) hvor opptatt man er med adferden, 2) humørforandringer, 3) toleranse for å avstå eller øke bruk, 4) abstinens-symptomer som irritabilitet og angst, 5) konflikt som oppstår på grunn av interpersonlige problemer hvis årsak er avhengighetsatferden, og 6) tilbakefall (6)Bányai, F., Zsila, Á., Király, O., Maraz, A., Elekes, Z., Griffiths, M. D., … & Demetrovics, Z. (2017). Problematic social media use: Results from a large-scale nationally representative adolescent sample. PLoS ONE, 12(1), E0169839. doi:10.1371/journal.pone.0169839.

Yngre, single kvinner mer utsatt

Ved bruk av BSMAS med 23 533 nordmenn deltakende, ble det mulig å se på SoMe-aktivitet i sammenheng med demografi og psykiske lidelser. Her var det også mulig å finne forskjellen på SoMe-avhengighet og gaming-lidelse, noe som indikerer at det er flere undergrupper av internettavhengighet. Mens menn blir avhengig av spilling, porno og gambling, er kvinners domener SoMe, teksting og shopping. Dette er antatt å være på grunn av menn og kvinners forskjellige motiver. Nettverksbygging er mer interessant for kvinner, mens menn søker personlig oppnåelse og flukt til alternative verdener (7)Andreassen, C., Billieux, J., Griffiths, M., Kuss, D., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., . . . Petry, N. M. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. Psychology of Addictive Behaviors, 30(2), 252-262. doi:10.1037/adb0000160.   

Demografiske funn viste at kvinner oftere blir avhengig av SoMe enn menn. Å være singel øker også sannsynligheten. Dette er antatt å være fordi SoMe har en mer sentral funksjon for de som er alene, og SoMe kan for dem være en sosial arena for å møte potensielle partnere. En faktor som også ser ut til å være sentral er alder, og forskning viser at yngre generasjoner er mer utsatt for SoMe-avhengighet. Forklaringen ligger antagelig i den sosiale kulturen til de yngre, hvor SoMe er en viktig kommunikasjonsplattform (8)Andreassen, C., Billieux, J., Griffiths, M., Kuss, D., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., . . . Petry, N. M. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. Psychology of Addictive Behaviors, 30(2), 252-262. doi:10.1037/adb0000160. Yngre tilpasser seg også mye lettere til ny teknologi, og SoMe kan være en arena for ungdommer hvor de kan forme og utforske identitetene sine uten at foreldre kan overvåke og avbryte adferden (3).

Andre funn ved bruk av BSMAS har gjort det mulig å finne mer ut av hvem og hvor mange som kan bli utsatt for SoMe-avhengighet. Tre forskjellige grupper med “ingen risiko”, “lav risiko” og “risiko” er identifisert. Gruppen som er i risiko for å bli avhengig er omtrent 4.5%. I denne gruppen fant man lavere toleranse medfulgt av abstinenssymptomer. Å bruke SoMe i mer enn 30 timer i uken er også assosiert med økt risiko for avhengighet (9)Bányai, F., Zsila, Á., Király, O., Maraz, A., Elekes, Z., Griffiths, M. D., … & Demetrovics, Z. (2017). Problematic social media use: Results from a large-scale nationally representative adolescent sample. PLoS ONE, 12(1), E0169839. doi:10.1371/journal.pone.0169839.

Psykisk helse manipulert av sosiale medier  

Sett i sammenheng med psykiske lidelser var det flere faktorer som viste seg å være forsterkere for SoMe-avhengighet. OCD (Obsessive Compulsive Disorder) og ADHD (oppmerksomhets- og hyperaktivitets-forstyrrelse) viste seg å være sentralt for økt bruk av SoMe. Med hensyn til ADHD forklares dette gjennom konsentrasjonsspennet, der kontinuerlige oppdateringer fra flere forskjellige plattformer og mennesker påvirker oppmerksomheten deres. I tillegg er de sårbare for elementer som for eksempel piping og vibrering (10)Andreassen, C., Billieux, J., Griffiths, M., Kuss, D., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., . . . Petry, N. M. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. Psychology of Addictive Behaviors, 30(2), 252-262. doi:10.1037/adb0000160.

Mennesker med OCD kan i første henseende gjerne bruke SoMe som en håndterings- eller flukt-mekanisme dersom de kjenner på symptomer, men dette kan videre føre til en negativ sirkel hvor det utvikler seg til tvangsmessig adferd. Studien med nordmenn fant også at man i større grad var i risikosone for å bli avhengig dersom man hadde angst, men depresjon viste ikke like signifikante tall. Forklaringen kan være at personer med angst ofte kan ha vanskeligheter med å kommunisere ansikt til ansikt, og derfor heller foretrekker SoMe-kommunikasjon (11)Andreassen, C., Billieux, J., Griffiths, M., Kuss, D., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., . . . Petry, N. M. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. Psychology of Addictive Behaviors, 30(2), 252-262. doi:10.1037/adb0000160.

Både lav og høy selvtillit ser også ut til å være faktorer som predisponerer for SoMe-avhengighet. Lav selvtillit følges gjerne opp av et ønske om at andre skal synes bedre om dem. Her kan SoMe naturligvis være fasiliterende, men det kan også føre til selvtillit på feil premisser. Personer med lav selvtillit tror gjerne at det å få mange likerklikk og følgere vil endre hva de synes om seg selv, og jakten på oppmerksomhet fra SoMe kan bli skadelig. I likhet med de yngre, kan mennesker med lav selvtillit anse SoMe som tryggere plattformer for å uttrykke seg (12)Andreassen, C., Pallesen, S., & Griffiths, M. (2017). The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. Addictive Behaviors, 64, 287-293. doi:10.1016/j.addbeh.2016.03.006.

I motsetning til lav selvtillit, er narsissistiske trekk også funnet å være en mulig årsak for SoMe-avhengighet. Personer med narsissistiske personlighetstrekk kan anse SoMe som et optimalt sted for å vise sin suksess til publikum. Her vil umiddelbare, positive tilbakemeldinger i form av likerklikk og kommentarer fungere som forsterkere for avhengigheten og deres følelse av et idealisert selv. Tidligere studier har også vist at personer med narsissistiske trekk oftere har profiloppdateringer som omhandler kropp, diett og prestasjoner. Det er likevel vanskelig å si noe om retningen i årsakssammenhengen mellom SoMe-avhengighet og grad av selvtillit, da SoMe-avhengighet kan være både en konsekvens for, eller en årsak av, for lav eller høy selvtillit (13)Andreassen, C., Pallesen, S., & Griffiths, M. (2017). The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. Addictive Behaviors, 64, 287-293. doi:10.1016/j.addbeh.2016.03.006.

Diagnostisering og forebygging

Alt i alt kan det se ut som den foreløpige forskningen på SoMe finner at avhengighet kommer som en oppfølging av andre lidelser, og dermed fører til flere lidelser samtidig, kalt komorbiditet. Dette kan tyde på at det ikke nødvendigvis er selve aktiviteten i seg selv som gjør oss avhengig, men heller at andre hindre man støter på i livet predisponerer for avhengigheten (14)Andreassen, C., Billieux, J., Griffiths, M., Kuss, D., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., . . . Petry, N. M. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. Psychology of Addictive Behaviors, 30(2), 252-262. doi:10.1037/adb0000160. Med andre ord er det tilgangen som fører til eventuell avhengighet, og sammen med andre lidelser resulterer det gjerne i større grad av komplekse problemer og behandlingsbehov.

Komorbiditeten som ofte følger med avhengigheten gjør at det er vanskelig å si om det vil bli introdusert i et diagnosesystem. Den nylige introduserte gaming-lidelsen gjør likevel at muligheten er der. Det er imidlertid viktig å huske at de siste studiene finner lite overlapp mellom spilling og SoMe-avhengighet (15)Andreassen, C., Billieux, J., Griffiths, M., Kuss, D., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., . . . Petry, N. M. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. Psychology of Addictive Behaviors, 30(2), 252-262. doi:10.1037/adb0000160, samt at diagnosemanualer blir oppdatert relativt sjeldent.

Til tross for flere utfordringer i forskningsfeltet, er det også mulig å se løsninger. Funnene på risikoutsatte grupper som hadde lavere toleranse enn andre grupper, antyder at det er mulig å forebygge og regulere tilgangen uten større omveltninger, for eksempel gjennom regler på skolen og i hjemmet (16)Bányai, F., Zsila, Á., Király, O., Maraz, A., Elekes, Z., Griffiths, M. D., … & Demetrovics, Z. (2017). Problematic social media use: Results from a large-scale nationally representative adolescent sample. PLoS ONE, 12(1), E0169839. doi:10.1371/journal.pone.0169839 . Dette vil da være spesielt viktig for personer i risikogruppen, men å være bevisst på sin egen SoMe-bruk er også et godt råd. SoMe har konsekvenser for alle brukere, og funn viser at man i dag sover mindre og presterer dårligere, enkelt forklart fordi man bruker mer tid på SoMe, noe som går ut over tiden man bruker på andre ting som for eksempel søvn og lesing (17)Andreassen, C. (2015). Online social network site addiction: A comprehensive review. Current Addiction Reports, 2(2), 175-184. doi:10.1007/s40429-015-0056-9.

 

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]