Ny klinikk kan gi ekstra praksis og helsehjelp

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
PROSJEKTETS STYRE: 1. rad fra venstre: Ingrid Måseide (fysioterapi), Lene Dæhlin (medisin), Ole Myklebust Amundsen (psykologi) og Victoria Puntervold Langhelle (ernæring). 2. rad fra venstre: Signe Medina Welle (fysioterapi), Kristin Stotesbury (psykologi), Xenia Cappelen (medisin) og Elin Lund Transeth (ernæring). FOTO: ANDERS BÆRHEIM

I Januar 2019 åpner Studentklinikken i Bergen – også kalt STUEN. Den vil være et lavterskeltilbud for studenter som ikke oppsøker hjelp gjennom Sammen, eller ikke har fått time. Her blir det mulighet for frivillig arbeid blant psykologi-, medisin-, fysioterapi-, og ernæringsfysiologistudenter.

Innsiktsredaktør

Medisinstudenten Xenia Cappelen var demotivert av et teoritungt studie. Hun hørte også venner snakke om klinikk-konflikten på psykologisk institutt i Oslo og tenkte at noe måtte gjøres. Det var slik hun hentet inspirasjon til vinn-vinn-prosjektet.

– På vår side er det viktig at man får trent på de kliniske ferdighetene og god kommunikasjon, sier hun.

Cappelen ble tipset om Professor i Allmennmedisin, Anders Bærheim, som videre ønsket å bidra som veileder for klinikken. Bærheim mener prosjektet er relativt unikt.

– STUEN er helt uavhengig, laget av studenter som ønsker å lage en institusjon i samfunnet for studenter, frivillig og tverrfaglig, sier han.

Klinikken har fått økonomisk støtte av Alrek Helseklynge og UiB, i tillegg til positive tilbakemeldinger fra Sammen. Driften vil bestå av en  henvisningsfunksjon, journalføring, samt en voksende kunnskapsperm for å kartlegge de mest vanlige problemene og måter å hjelpe på.

– Målet er at det ikke skal være noe terskel for å komme dit i det hele tatt, sier Cappelen

ENGASJERT: Xenia Cappelen var den som fikk idéen til en Studentklinikk i Bergen. FOTO: NANNA SKRAM

Hun presiserer også at all virksomhet vil skje under legens faglige autorisasjon. De er også i full gang med å rekruttere veiledere innenfor de andre feltene.

-Studentene som jobber der vil også ha veiledningstimer etter hvert møte med pasient-studenten for å drøfte hvordan det gikk og hva som kan bli gjort bedre, sier Cappelen.

Sammen har for liten kapasitet

Cappelen forteller at Sammen får 300 nye henvendelser til sin psykologtjeneste hver måned.

– Det er viktig å huske at dette er snakk om nye henvendelser, altså utenom de som allerede er i behandlingssystemet, sier hun.

Studentene sin helse- og trivsels -undersøkelse viser at terskelen for å søke helsehjelp er høy. At de færreste studentene ordner ny fastlege etter å ha flyttet hjelper heller ikke.

– Det er urovekkende. Vi ser at behovet for økt helsehjelp er der, sier Cappelen.

Intensjonen med klinikken er å forebygge helseplager som krever framtidig behandling i fastlegesystemet, hos psykolog, fysioterapeut, eller klinisk ernæringsfysiolog. Studentene bak STUEN ønsker å ta tak i de små helseplagene før de utvikler seg, og mener at rådgivning og veiledning vil være det essensielle.

Ofte er det livsmestring og livsstilsendring studentene trenger hjelp med, og enkle ting som muskel og leddsmerter, bedre kosthold, eller bare noen å snakke med. Dette legger også grunnlaget for at klinikken er tverrfaglig.

– Mange ganger ser vi at psykiske plager uttrykker seg som fysiske symptomer, og derfor vil det være helt essensielt å få med både en fysioterapistudent og en psykologistudent, som kan utøve konsultasjoner sammen og se på de underliggende årsakene, for eksempel, sier Cappelen.

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.