Standard for nettstedet

13 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

– Funksjonshemmede må bli tøffere

Torstein Lerhol mener personer med nedsatt funksjonsevne er for lite delaktige i samfunnet. Selv har han en alvorlig muskelsykdom – og gjort stor suksess....

– Egentlig ganske skuffet over psykologstudiet

Frode Thuen har blitt hele Norges samlivsterapeut gjennom sin faste spalte i Aftenpostens A-magasinet. Det får imidlertid ikke profesjonsutdanningen ved Universitetet i Bergen takk...

Virkelighetsfjern dating på nett

Nyere forskning viser at Tinder og Match på langt nær kan holde løftet om å finne drømmekjæresten. I gapet mellom teknologi og virkelighet er...

Dette gjør kroppspresset med din psykiske helse

Stadig flere unge rapporterer om psykiske helseproblemer, og debatten rundt skjønnhetshysteriet og kroppspress raser som aldri før. Hvorfor kan man ikke bare skjerpe seg?

Nytteløst med psykologifag i skolen?

Norsk Psykologforening fronter kampen for mulig psykologifag i skolen. Psykolog Peder Kjøs er kritisk: Vil et generelt tiltak hjelpe fåtallet det eventuelt er ment å treffe?

Når jobbidentiteten rakner

På Jobbfast i Bergen henvises de som føler seg mobbet og trakassert på arbeidsplassen. Tilbudet er det eneste av sitt slag i Norge.

– Psykolog blir jeg til min siste dag

Psykolog Atle Dyregrov startet i 1988 det suksessrike Senter for Krisepsykologi som er Norges eneste i sitt slag. Dette var imidlertid en idé langt forut for sin tid, og ble møtt med stor skepsis av mange.

Ingen overføring av studentmidler

Ingen av de ubrukte kronene fra PSUs 2014-budsjett kommer studentene tilgode i 2015. Kommunikasjonssvikt mellom PSU og fakultetet, sier økonomianvarlig i PSU.

– Psykologien er imot ytringsfrihet

Den frittalende psykologen Nils Sortland mener psykologien i praksis er imot ytringsfrihet, og reflekterer samtidig rundt det manglende fokus psykologstudiet har på kommunikasjon.

E-terapiens suksess fortsetter – likevel

Flere medier har den siste tiden meldt om nedleggelse av den suksessrike behandlingsformen e-terapi. Dette viser seg å ikke stemme.

Roterer psykologstudenter i psykisk helsevern

Det hele startet med at Helse Bergen fikk i oppdrag å minske antall tilkallingsvikarer. Ved kartlegging av disse, kom det frem at en stor prosentandel av dem var studenter, hovedsakelig fra psykologi-, medisin-, og sykepleierstudiet. Dette markerte starten på en nytenkning for Helse Bergen – og et helt nytt prosjekt.

Byråkratirot fører til usikkerhet rundt det planlagte ombyggingsprosjektet

Ombyggingsplanene, som skulle iverksettes i desember i år, er nå utsatt til februar. I tillegg kan byggeprosjektet ende med å deles opp i to byggefaser.

Psykopater i media versus psykopater i forskning

Verdens gang (VG) og andre norske aviser har dette året publisert flere artikler om psykopater. – Måten begrepet fremstilles på, blir for upresist og unyansert, mener Asle Makoto Sandvik, som nylig ferdigstilte doktorgradavhandlingen «Psychopathy – the heterogenity of the construct».