E-terapiens suksess fortsetter – likevel

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Til venstre: Faksimile fra www.emeistring.no. Til høyre: Psykolog Reidar Nævdal
Til venstre: Faksimile fra www.emeistring.no. Til høyre: Psykolog Reidar Nævdal

Flere medier meldte forrige uke om nedleggelse av tilbudet innen internett-assistert behandling, populært omtalt e-terapi. Psykolog i bergensbaserte eMeistring, Reidar Nævdal, opplyser derimot at tilbudet fortsetter – og i tillegg har blitt en stor suksess.

Karina Harkestad
Skribent

eMeistring er et tilbud innen internett-baserte behandlingsprogrammer der pasienten skal være svært delaktig i egen behandling. Her får pasienten støtte og hjelp av en psykolog via en høysikkerhetsklarert internettplattform grunnet personsensitiv informasjon. Tilbudet styres fra Bjørgvin Distriktspsykiatriske Senter (DPS), og behandler pasienter fra hele Norge.

Både Aftenposten og Bergens Tidende har omtalt saken, der det blir nevnt at prosjektet går en usikker fremtid i møte.

Psykolog Reidar Nævdal i eMeistring forklarer at omtalen om nedleggelse skyldes at tilbudet driftes av prosjektmidler og ikke skaffer inntekt.

– Pasienter som går til ansikt-til-ansikt-behandling må vanligvis betale for timene sine opp til en viss andel, og etter det kommer støtte fra staten inn, og betaler for videre behandling. Vi har to møter med pasienten, men etter dette, møter vi jo ikke pasienten. Da sitter de hjemme, og det er ikke lagt opp et system for hvordan vi skal ta betalt for det. Så dette er gratis for pasienten, og staten gir heller ikke støtte til oss her. Det blir dermed ingen inntekt i eMeistring for Helse Bergen når prosjektmidlene er brukt, forteller Nævdal.

Saken fortsetter under annonsen

Nævdal opplyser videre at som følge av en twittermelding presidenten i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard, twitret direkte til helse- og omsorgsminister Bent Høie, skal eMeistring nå ha et møte med Helsedirektoratet for å høre om det går an å finne en løsning på dette.

Nævdal forteller derimot at dette er et prosjekt som har som mål å utvikles videre til hele Helse Norge, og la det bli en del av det ordinære tilbudet over hele landet, men at det så langt ikke er blitt klargjort hvordan den økonomiske situasjonen skal løses når prosjektbevilgningene er oppbrukt.

– Så det ideelle vil jo være å skape en inntekt for Helse Bergen på samme måte som med tradisjonell behandling. Men vi er oppe og går, og klinikken kommer ikke til å forsvinne, sier Nævdal, og legger til:

– Det er altså en plan om å videreutvikle dette, og bygge det større, så dette er nok bare noe vi venter på skal skje.

Det hele begynte i 2007 da et forskningsprosjekt på internett-assistert behandling i regi av professor Odd E. Havik ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen ble opprettet. Hensikten var å finne ut om, og i så tilfelle hvordan, dette kunne gjennomføres. Prosjektet viste lovende resultater, og på bakgrunn av det ble eMeistring skapt. Etter at Helse Bergen tok inn eMeistring som et prosjekt i 2012, har de blant annet mottatt Helse Vest sin Innovasjonspris 2014.

Per i dag behandles angst og depresjon via det internett-assisterte selvhjelpsprogrammet som er basert på kognitiv atferdsterapi. Nævdal opplyser at slik internett-assistert selvhjelp ofte anvendes synonymt med begrepet e-terapi.

– Man må gjerne bruke begrepet e-terapi, men i og med at det ikke finnes en god definisjon på det ennå, villeder man i alle fall ikke noen ved å kalle dette internett-assistert selvhjelp. Pasienten styrer her programmet selv, driver behandlingen selv, og må motivere seg selv fremover – med støtte og hjelp fra terapeut internett minst en gang i uken. For eksempel kan vi hjelpe pasienten med å finne spesifikke mål i starten av sin behandling hvis det er vanskelig. Vi følger altså opp pasientene regelmessig, er innom programmet deres i alle fall en gang i uken, og gir da tilbakemeldinger på det pasienten har gjort – eller ikke gjort.

Og resultatene har ikke latt vente på seg.

– Depresjon er nettopp blitt inkludert i eMeistring etter en pilotstudie som viste gode effekter. Sosial angst og panikkangst har derimot blitt behandlet fra første stund i eMeistring, og det har vist svært gode resultater, like gode som tradisjonell ansikt-til-ansikt-behandling ved disse lidelsene. Så vi vet at det fungerer, sier Nævdal.

Fordeler ved denne behandlingstilnærmingen finnes det også flere av, opplyser han.

– Programmet er svært effektivt, da vi kan få mange flere pasienter til behandling på kortere tid. For eksempel har våre terapeuter tre til fire ganger så mange pasientkonultasjoner per dag sammenlignet med ordniær klinikk. Pasientene kan i tillegg jobbe hjemmefra, noe som kan være gunstig for de med angst, da de gjerne har vansker med å gå ut og møte opp. Vi kan også behandle pasienter fra hele landet – fra kontoret vårt i Bergen. Ikke minst er det økonomisk sett sparende for alle parter. Pasienten slipper reisetid og ekstra fri fra arbeid, og kontoreffektiviteten til psykologene blir større.

Men hva med ulemper, som at man går glipp av mimikk, kroppsspråk og den type relasjon i terapien?

– Det er jo helt sant at kommunikasjonen er begrenset via tekst. Vi er overrasket hvor god allianse som utvikles med bare denne kommunikasjonsmåten. Og det er litt det som er poenget også, terapien foregår ikke direkte via nettet, vi bedriver ikke terapien. Selve programmet er terapien, og så støtter vi og hjelper. Det pleier å fungere veldig godt, forteller Nævdal.

Så ingen umiddelbare ulemper i forhold til denne type terapi og angst- og depresjonslidelser altså?

– Som med all behandling er ikke dette en behandling for alle. Vi vet derimot ikke hvem det passer for og ikke. Det er helt åpenbart at det vil være vanskelig å drive denne type terapi med andre lidelser. Men, depresjon er jo for eksempel noe man naturlig kanskje tenker at ikke vil være lett å gjøre for en pasient på egenhånd, det å lese mye og konsentrere seg om dette. Men det har fungert veldig bra her, så det er jo vanskelig å si, så vi kan faktisk ikke vite hva som fungerer før vi har prøvd, altså.

På deres hjemmeside, www.emeistring.no, kan man lese mer om prosjektet, samt finne aktuelle kontaktopplysninger.

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Annonse