Ingen overføring av studentmidler

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Psykologisk studentutvalg

Restbeløpet på 52.000 kroner fra 2014 vil ikke overføres til Psykologisk Studentutvalgs budsjett for 2015. – Kommunikasjonssvikt, sier økonomiansvarlig i PSU.

Karina Harkestad
Skribent

Da 2014 var over sto det fortsatt 52.000 ubrukte kroner på Psykologisk studentutvalgs (PSU) konto. PSU la derfor opp til at denne summen kunne overføres til budsjettet for 2015. Nå sier fakultetet at disse likevel ikke kommer studentene på Det psykologiske fakultet til gode i det nye året.

Økonomiansvarlig i PSU, Bendik Ek Brunvoll, forklarer situasjon slik:

– Det som har skjedd er at vi har trodd vi har penger vi nå ikke har. Det har helt klart vært en kommunikasjonssvikt mellom PSU og fakultetet når det har vært en tanke at det kan overføres penger som vi har blitt tildelt fra UiB fra 2014 til 2015. Sånn har det, slik jeg har forstått, vært alle år, sier Brunvoll.

Misforståelsen ble et faktum da PSU la opp til at disse midlene kunne tildeles over til det nye budsjettet. Disse pengene er nå satt inn i en felles pott for UiB.

– Vi mener jo at de pengene vi blir tildelt burde gå til studentene på Det psykologiske fakultet sitt beste, og hittil har de ikke engang kommet med noe spesifikt om hva pengene har blitt brukt til. Og når de ikke kan vise til noe, er jo det et problem. Så dette er veldig uheldig for studentene på fakultetet, sier Brunvoll.

Brunvoll forklarer at kuttene vil tas i posten for studentarrangementer. Her tildeles penger til eksempelvis hytteturer og sosialkvelder.

Trine Knudsen, kontorsjef på økonomi ved fakultetet, skriver følgende i en e-post til Katarsis: «I tråd med andre bevilgninger på fakultetet overføres generelt ikke midler fra et år til annet år, men det vises til ny og denne gang økt bevilgning. Dette er ikke ny praksis, det ble heller ikke overført restmidler til PSU fra 2013 til 2014, men ny bevilgning ble tildelt for dette året.»

Budsjettrotet stiller seg i rekken av kritikkverdige forhold ved fakultetet de siste ukene.

Studvest skrev nylig en større sak om lang ventetid på sensur og karakterbegrunnelser ved fakultetet. Denne uken ble det dessuten kjent at ombyggingen av fakultetet enda en gang blir utsatt, da Bergen kommune har avslått ombyggingssøknaden.

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.