Byråkratirot fører til usikkerhet rundt det planlagte ombyggingsprosjektet

Dette innlegget er 9 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Ove Botnevik fra eiendomsavdelingen forteller at ombyggingsprosjektet trolig ikke kommer til å gå som planlagt
Ove Botnevik fra eiendomsavdelingen informerer studentene ved fakultetet om at byggingsprosjektet trolig ikke kommer til å gå som planlagt. Foto: Fredrik Lian

I april innvilget Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB) 25 millioner til ombygging av Det psykologiske fakultetet. Dette ble feiret stort av studenter og ansatte. Ombyggingsplanene, som skulle iverksettes i desember i år, er nå utsatt til februar. I tillegg kan byggeprosjektet ende med å deles opp i to byggefaser.

Karina Harkestad
Skribent

Tidligere denne uken, i et informasjonsmøte i regi av Eiendomsavdelingen (EIA) ved UiB og Studieadministrativ avdeling (SA) ved fakultetet, ble det opplyst at Eiendomsavdelingen fikk 100 millioner mindre enn de hadde budsjettert med, og dermed skulle deler av ombyggingsprosjektet bli satt på vent. 7 millioner kroner var trukket tilbake i byggeprosjektet ved fakultetet. Det ble da også bestemt at selve bygningsarbeidet ville pågå i to faser, i stedet for én. Dette stod ikke i vedtaket fra Universitetsstyret i april.

Allerede fattet vedtak

Spørsmålet om hvordan man kan gå tilbake på et vedtak som allerede er fattet, har siden informasjonsmøtet vært overhengende. I et offentlig videopptak fra møtet i universitetsstyret i dag, hører vi at studentrepresentant Astrid-Kristine Hauge Rambøl gjør styret oppmerksom på denne problemstillingen.

– Tidligere i vår ble det vedtatt helt tydelig at man skal gjøre alt på fakultetet i én omgang, fordi man da kan unngå midlertidig stenging i lengre perioder, og med de utfordringer det vil gi. Det er jo vedtatt her i styret. Jeg lurer på hvorfor denne endringen har kommet inn, sier hun til Universitetsstyret.

Til respons fra Universitsdirektør, Kjell Bernstrøm, får hun at kostnadene ble høyere enn det estimatet som ble gjort.

– Disse prosjekteringene er aldri helt enkle. Vi er kommet i en situasjon der totalprosjektet er blitt dyrere. Det er blitt foreslått at trinn en skal foregå i 2015, og neste i 2016, forteller han.

Muligens to byggefaser

Videre i møtet, etter kommentar fra Rambøl om at styret faktisk tidligere har vedtatt en prioritering, men ikke fulgt det opp, svarer Bernstrøm at det kan undersøkes om man kan flytte investeringer, så det kan frigjøres midler til å kjøre utbyggingen mer sammenhengende. Dette forslaget ble vedtatt. Det kan dermed se ut til at det opprinnelige budsjettet på 25 millioner kroner, vil bli gitt slik at de tiltenkte fasene gjennomføres i én. Dermed kan ikke EIA lengre argumentere for to byggefaser i manglende økonomi, og det er nå uvisst hvordan de vil gjennomføre ombyggingsprosjektet.

Etter det møtelederne på informasjonsmøtet, Frode Randal fra SA og Ove Botnevik fra EIA, mente ville gå igjennom som vedtak i Universitetsstyret i dag, skulle første fase pågå i februar til august 2015, og de kunne melde om en «unntakstilstand» i denne bygningsperioden. I byggeperioden skal studenter og ansatte kunne bruke huset, selv om store deler av første etasje og hele kjelleren er sperret av. Kantine- og biblioteksområdet i andre etasje skulle ifølge Randal og EIA påbegynnes og stenges av på et senere tidspunkt, i fase to, men hvorvidt alle tre etasjene nå vil bli renovert i samme periode, er ennå uvisst.

Leder for psykologisk studentutvalg (PSU), Ann Kristin Meberg reagerer kraftig på at universitetsstyret har glemt det de tidligere har vedtatt.

– Det er rart å vi må kjempe for noe vi allerede har feiret at vi har fått. Dette var en stor seier for PSU, og alle studentene ved dette fakultetet i april. Nå er jeg mest overrasket over at universitetsstyret tar sine vedtak såpass useriøst. Jeg blir jo fristet til å ta frem champagne-glasset igjen, men det vet jeg ikke om jeg tør helt enda.

Dette innlegget er 9 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.