De 10 mest leste sakene i 2017

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Katarsis publiserte 85 saker i 2017. Har du fått med deg de mest leste?

Terje Opsahl
Skribent

10. Hvorfor ser vi på skrekkfilm?

Hva er de bakenforliggende årsakene til at vi frivillig setter oss ned for å skremmes? Avreagering av følelser, psykopatiske trekk og oppfyllelse av kjønnsroller er noen av dem.

 

 

9. Psykologisk Fakultet mister bibliotek

Nyheten fra i høst om at biblioteket skulle fjernes fra Det Psykologisk Fakultet, engasjerte mange.

 

 

8. Terapi på godt og vondt

Hvilken virkning har terapien på terapeuten over årenes løp? En artikkel skrevet på bakgrunn av et kvalitativt studie av eldre terapeuter.

 

 

7. Kjære nybegynner, hils på systemet

Det føles ofte som jeg driver med logistikk og kundeservice fremfor psykoterapi. En nyutdannet psykolog forteller om sine første erfaringer som ansatt i spesialisthelsetjenesten.

 

6. Psykoterapiens rekkevidde kan utvides

Artikkelen tar for seg en norskutviklet metode kalt Basal Eksponeringsterapi. Metoden er utviklet for pasienter som ellers ikke nyttiggjør seg terapi, og går ut på eksponering for indre opplevelser og konfrontasjon av eksistensiell angst

 

 

5. Ingen grunn til uro over fortsatt drift av studentklinikken i Bergen

Etter at studentklinikken ved Psykologisk Institutt i Oslo ble stengt uten forvarsel, kom instituttleder ved Psykologisk Fakultet med en melding til studentene i Bergen.

 

4. UiB-studenter i solidaritet med profesjonsstudentene i Oslo

Oslo-studentenes sak engasjerte bergensstudentene, som valgte å samle seg i solidaritet.

 

 


3. Hvordan bli gode hjelpere?

– Det kan være vanskelig å bevare sin egen ro, og sin egen tenkning, når man jobber med mye rot og kaos. Hvem skal hjelpe hjelperen, og hvordan går vi frem? Artikkelen er basert på foredrag og intervju under Schizofrenidagene 2017.

 

 

2. Når profesjonsetikken forsvinner over landegrenser

-Tilbakeholding av informasjon, navnekalling og tung lobbyvirksomhet. Den nest mest leste saken i 2017 var av en profesjonsstudent som setter fokus på proteksjonisme blant norske psykologer. Innlegget kom på bakgrunn av behandlingen av
de såkalte ELTE-studentene som ble nektet lisens
av Helsedirektoratet.

1. Når prestasjon blir en plikt

Fjorårets desidert mest leste sak fanget noe som preger samfunnet vårt, og satt fokus på hvordan selvrealisering kan bli en tvangstrøye for kommende generasjoner.

Godt nytt år.

 

Tekst: Terje Opsahl

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.