Psykologisk fakultet mister bibliotek

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Mikael Hedné er blant studentene som frykter nedleggelse av fakultetets bibliotek. Foto: Håvar Dobson Fjelde

Biblioteket ved Det psykologiske fakultet vil etter planen flyttes over til SV-bygget. Dette bekymrer studenter og ansatte, som mener en sosial arena vil dø ut.

Styreleder og skribent

Utvikling i prosjektet Helsecampus Årstadvollen, hvor Vektertorget skal selges, har utløst planer om å effektivisere areal i Christiesgate 12. På grunn av dette har universitetsdirektøren gitt Universitetsbiblioteket ansvaret for å utrede mulighetene for å samlokalisere biblioteket på Psykologisk Fakultet, biblioteket ved Samfunnsvitenskapelig fakultet og Biblioteket for medisin på Haukeland. Dette forteller Anne Belsvik, hovedbibliotekar på Det psykologiske fakultet, som var et av medlemmene av gruppen som gjennomførte utredelsen.

Grunnlaget for at man ser på en samlokalisering av nettopp bibliotekene på SV og Psykologisk fakultet, er ifølge Belsvik at grunnfagkretsene passer godt sammen.

Ifølge de føringene og signalene Belsvik har fått, så virker en sammenslåing veldig sannsynlig om ingen går imot prosessen. Det er antydet fra eiendomsavdelingen ved universitetet at en flytting kan skje allerede 2018/ 2019.

«Resultat blir nok i første omgang å ruste opp biblioteket på SV, og deretter flytte over hele bibliotektjenesten med ressurser og personale» -Belsvik

Anne Belsvik poengterer at sammenslåingen av bibliotekene ikke var en anbefaling fra deres side. Oppdraget fra universitetsdirektøren var klar: De skulle se på muligheten for sammenslåing, og ikke om det var en ønskelig løsning fra deres perspektiv.

«Vi har ikke noe ønske om å flytte, vi går veldig godt i lag med studentene og brukerne våre», forteller Belsvik.

Belsvik mener at biblioteket er en arena for å jobbe med fag med senkede skuldre, hvor det ikke er en følelse av å sitte på lesesal. I tillegg er det en del av den sosiale andreetasjen sammen med kantinen, hvor mesteparten av sosiale interaksjoner pågår. Til sammen har lokalet over hundre sitteplasser, i tillegg til rom for kurs og faglige ressurser. Dette er noe biblioteket ønsker å opprettholde ved flytting til SV, forteller Belsvik, men hvor dette må løses på en smart måte med innredning, ettersom arealet allerede er fylt.

Leder for Fagutvalget for psykologi, Mikael Hedné, er redd for at sammenslåingen av bibliotekene vil bety enda en lukket dør på fakultetet, og at det vil bidra til en følelse av at det er stengt. Hvor man på psykologisk fakultet stort sett ikke har tilgang etter andre etasje, på grunn av klinisk arbeid. I tillegg er han også redd for at man mister det som er en veldig fin sosial arena, i partiet mellom biblioteket og kantinen, hvor noen kommer opp og noen går inn og ut av kantine og bibliotek. Der det ofte er trangt på grunn av personer som står og prater sammen.

«Der er det ofte trengsel, og hvis man føler på det så får man nesten ta en heis, for det er hyggelig at noen faktisk snakker med hverandre i ny og ne», sier Hedné.

«På biblioteket er det lov å snakke lavt, du er omringet av bøker, det er ting som skjer rundt deg selv om det er en felles enighet om at her sitter vi og jobber, i motsetning til lesesalene hvor det er stille.»

Dekan Bente Wold forteller at ledelsen på Psykologisk fakultet har mottatt bekymring om at biblioteket skal bli gjort om til et areal kun satt av til ansatte, ettersom det har fungert som en møteplass for mange. I den sammenheng håper dekanen at det skal bli mulig å ivareta et slikt behov når ombyggingen av Christiesgate 12 starter, hvor studentene vil bli invitert med i planleggingsarbeidet til neste år. Hun legger også til at Universitetsbiblioteket har forsikret om at de vil levere like godt eller bedre bibliotekstjenester fremover, og at et fellesbibliotek i SV-bygget vil utformes slik at ansatte og studenter blir godt ivaretatt.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ønsker i sin kommentar til Katarsis å fremheve forskjellen mellom å legge ned biblioteket, og at det vurderes en flytting over til SV-bygget for å styrke det samlede tilbudet til studentene. Ifølge ham er flyttingen en del av et prosjekt for å tilpasse biblioteket den teknologiske utviklingen, hvor en retning mot læringssentere og nye undervisningsformer vil styrke studentenes læringsmiljø.

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.