Håvar Dobson Fjelde

4 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

Seks på standen – julespesial

Illustrasjon: Pia Sophie BryntesenStressende studenter suser rundt i høy fart. Ingen tid til...

Store mangler i emneevalueringer

Som studenter skal vi kunne stole på fakultetets kvalitetssikring av utdanningen vår. Vi har sjekket kvaliteten på emneevalueringene ved Det psykologiske fakultet de siste...

Kritiske feil i digital eksamen åpner for juks

Utviklingen fra skriftlig eksamen til digital eksamen har vært en gavepakke til studentene fra universitetsledelsen. Kanskje en litt for stor gavepakke, for hvor enkelt...

Psykologisk fakultet mister bibliotek

Biblioteket ved Det psykologiske fakultet vil etter planen flyttes over til SV-bygget. Dette bekymrer studenter og ansatte, som mener en sosial arena vil dø...