Ingen grunn til uro over fortsatt drift av studentklinikken i Bergen

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Åsa Hammar, leder for Institutt for klinisk psykologi ved UiB. Foto: Fredrik Lian/UiB

I kjølvannet av hendelsene ved Psykologisk Institutt ved UiO den siste uken, har lederen ved Institutt for klinisk psykologi (IKP) sendt ut et skriv der hun avkrefter all grunn til bekymring for at studentklinikken i Bergen også legges ned.

Terje Opsahl
Skribent

Ved Universitet I Oslo er det for tiden stor uro etter at ledelsen valgte å stenge driften av studentenes behandlingsklinikk ved Psykologisk Institutt. Det skjedde med umiddelbar virkning tirsdag ettermiddag.

Begrunnelsen som ble gitt til studentene, var at det fantes tvil om driften skjer i samsvar med gjeldende lovverk. Universitetsledelsen i Oslo har tidligere denne måneden vedtatt at driften skal flyttes fra universitetet til spesialisthelsetjenesten. Begge sakene har vekket sterke reaksjoner, hvor også Psykologforeningen har uttalt seg fredag. Saken ble først omtalt av Universitas.

Disse hendelsene kan naturlig nok reise spørsmål ved fortsatt drift av studentklinikker også i andre byer. Her i Bergen grep leder ved IKP, Åsa Hammar, fatt i denne bekymringen. Psykologstudentene i Bergen mottok fredag formiddag følgende kunngjøring fra Hammar på e-post:

Det finnes per i dag ingen indikasjoner for at det er grunn til bekymring når det gjelder driften av våre poliklinikker eller opplæringen i intern klinisk praksis. All virksomhet foregår som normalt.

Åsa Hammar forteller over telefon lørdag at hun engasjerer seg i saken og følger hendelsene som har oppstått i Oslo. Hammar kan overfor Katarsis bekrefte informasjonen i mailen som ble sendt ut, men har på dette tidspunkt ikke noen utdypende informasjon eller kommentarer å gi.

Tekst: Terje Opsahl

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.