Øyvind I. Sivertsen

3 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

Beskytter medisinering av barn med ADHD mot senere rusmisbruk?

Medisinering av ADHD er blitt foreslått å kunne øke sannsynlighet for rusrelaterte problemer senere i livet. Forskning viser heller at medisinering kan ha en...