Home Nyheter Profesjonsstudiet og følelseslivet

Profesjonsstudiet og følelseslivet

0
Profesjonsstudiet og følelseslivet
Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Illustrasjon av gruppesamtale. Illustratør: Eirik Håheim
Illustratør
Skribent

En kveld i måneden møtes en gruppe studenter for å snakke om følelser. Initiativtakeren til de emosjonsfokuserte gruppesamtalene, Kristian Hereid, oppfordrer alle studenter på profesjonsstudiet i psykologi til å gjøre det samme.

Hvorfor startet du emosjonsfokuserte gruppesamtaler? 

Kristian Herid. Foto: Privat

– Jeg opplever at det å snakke om følelser med hverandre får for lite plass i undervisningen på profesjonsstudiet. Emosjoner er en inngangsportal i å bli kjent med seg selv og andre. Ved å utforske følelseslivet sammen, knytter vi sterkere bånd og vi får samtidig erfare hvordan det å snakke med andre om følelser arter seg ulikt i teorien og i praksis.

Sterke møter


Under det første møtet ble gruppa sittende å snakke i tre timer sammenhengende, forteller Hereid. Til tross for at temaet var glede, påpeker Hereid at gruppa snakket vel så mye om gledesløshet og sorg.

– Samtalen gikk fort over til å handle om det som ikke ga glede også. Mange benyttet anledningen til å dele ting de muligens ikke hadde satt ord på før. Det ble et veldig sterkt møte.

Hereid trekker frem at det å våge seg ut i følelser kan oppleves både skummelt og vanskelig.

– Gruppas evne til å reagere med åpenhet, nysgjerrighet og empati veide opp for det ubehagelige og skapte en trygghet innenfor gruppen. Det ble en veldig forløsende stemning etterpå.

Hvorfor tror du at disse møtene ble viktige for dere?

-Følelsene våre har sammenheng med hvordan vi ser oss selv og hvordan vi tillegger ting mening. Det kan derfor være svært utfordrende å dele fra eget følelsesliv, men det er samtidig veldig lærerikt. Du vokser mye på å se og lytte til hvordan andre opplever sine egne følelser, og ikke minst lærer du mye av å dele fra eget følelsesliv.

Egenterapi ikke lenger en del av profesjonsstudiet

Fra tidligere av har egenterapi i form av individuell-eller gruppeterapi vært en integrert del av utdanningsløpet på psykologi profesjon i Bergen. Hereid mener at det er et tap for utdanningen at dette ikke lenger er tilfelle.

– Det er synd at folk ikke har den muligheten som en del av studiet lenger. Jeg tror det er en god grunn til at egenterapi og gruppeterapi tidligere var en del av psykologi, profesjon. Det tar oss nærmere det vi skal holde på med og jeg tenker at det har en helt sentral plass ved studiet.

Viktigheten av å utforske egne følelser

I initiativet til Hereid ligger det også en oppfordring til fakultetet om å innlemme mer praksis-baserte øvelser som en del av undervisningen. Han mener Profesjonsstudiet i psykologi i for liten grad bidrar til at studenter får utforske seg selv.

– Læring av teoretisk kunnskap er viktig, men det er samtidig en ganske lang og skapende prosess å studere psykologi i seks år. Jeg tror at en del av den prosessen burde stimulert mer til selvrefleksjon. Jeg tenker at det er en helt sentral del av utdanningen i det å skulle bli psykolog.


Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.