Peter Haugene

3 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

Psykologiens plass i arkitekturen 

Hvorfor har psykologifaget begynt å beskjeftige seg med arkitektur? Psykologisk fagbakgrunn kan tilby arkitekturen forskningsbasert kunnskap om menneskene som skal ferdes i den, mener...

Thelma: Om utslettende hat og å ville seg selv godt

I kinopresentasjonen er filmen Thelma omtalt som en ”romantisk, overnaturlig thriller”. Det er én måte å se den på. Jeg ser filmen som en...

Ny diagnosemanual søker mennesket under symptomene

Den nye versjonen av den psykodynamiske diagnosemanualen PDM-2 er et interessant supplement til de tradisjonelle ICD og DSM-manualene, for dem som er opptatt av...