Teknobabbel dekker over empirisk vakuum

Health Tech Sciences støtter seg til et teknologisk lydende språk for å dekke over et empirisk vakuum. Bildet over er en skjermdump hjemmesiden til det rumenske “SCIO international” som benytter liknende språk og teknologier som HealthTech Sciences (scioqxci.net).

Katarsis innrømmer at HealthTech Sciences ikke ble gitt anledning til tilsvar før artikkelen om dem ble publisert. Det endrer imidlertid ikke faktum at HealthTech Sciences ikke har noen troverdig dokumentasjon på behandlingen de tilbyr.

I sin svarartikkel publisert den 21. desember, påpeker styret i HealthTech Sciences at de ikke ble tilbudt tilsvar før 8.desember, det vil si dagen etter at en artikkel med sterk kritikk av deres foretak ble publisert i Katarsis. Det stemmer, hvilket betyr at Katarsis i denne sammenhengen ikke overholdt §4.15 i pressens Vær Varsom-plakat. Som ansvarlig redaktør kan undertegnede ikke gjøre annet enn å beklage denne feilen på det dypeste, overfor HealtchTech Sciences og alle våre lesere. Det var en flau glipp, og under den presseetiske standarden vi som tidsskrift ønsker å holde.

Når det er sagt, står Katarsis’ budskap fortsatt.

Ingen fagfellevurdert forskning
Den 21. desember blir Katarsis kritisert for ikke å dokumentere påstanden om at HealthTech Sciences driver en pseudovitenskapelig praksis der forvirrende teknologisk sjargong dekker over mangel på evidens for at behandlingen de tilbyr faktisk fungerer.

Ironien er slående ettersom dokumentasjonen HealthTech Sciences bygger sine argumenter på den 21. desember, utelukkende består av anekdoter, styrets egne opplevelser, og upubliserte undersøkelser. De refererer ikke til en eneste publisert studie i teksten sin. Da Katarsis i ettertid ba om en slik empirisk begrunnelse over e-post, kom følgende svar:

– Vi har ikke: «offentlig tilgjengelig og vitenskapelig troverdig dokumentasjon, som studier publisert i fagfellevurderte tidsskrift.» Imidlertid har vi erfaringsgrunnlag fra flere hundre tusen klienter, og vi har også tilstrekkelig med studier på hver enkelt teknologi til at de er godkjent for bruk på pasienter/klienter. (e-post, 2.01.2018)

Misvisende, upubliserte tekster
For å underbygge behandlingsteknologiene sine, sendte HealthTech Sciences i samme e-post linker til en overveldende mengde referanser som enten var lite troverdige eller helt urelatert til effekten av behandlingen de tilbyr (1-4.)

De linket blant annet til et upublisert filarkiv som skulle inneholde en rekke artikler (4). I filarkivet lå det 63 pdf-er som omhandlet hvordan “Universal ElectroPhysiological device” kalt “SCIO” kan brukes i behandling av blant annet angst, depresjon, alkoholisme, Alzheimers, AIDS og kreft.

Alle disse “artiklene” var imidlertid fra samme “studie” (Large Scale Study of the Safety and Efficacy of the SCIO Device). Studien er angivelig basert på 97 000, hvilket er et så stort utvalg at det er vanskelig å tro.  Denne enorme studien skal være utgitt hos «Ethics International, Romania», et forlag som Katarsis ikke klarer å søke opp.

Denne “empirien” bryter i beste fall med alt som heter forskningsetikk og metode, i verste fall er den helt fabrikkert. Og ettersom den ikke en gang er publisert, kan den uansett ikke regnes som dokumentasjon.

PÅ OVERFLATEN: ved første øyekast kan dette se ut som dokumentasjon på at et SCIO-apparat kan hjelpe mot leukemi (“Significant improvement in symptoms and feeling better”). Denne, og de 62 andre pdf-ene er imidlertid ikke i nærheten av å oppfylle kriteriene til hva som kan kalles forskning eller dokumentasjon.

Villedende informasjon?
For de fleste med helsefaglig utdanning er det lett å se at dette ikke kan regnes som vitenskapelig dokumentasjon, men det er mange andre som kan la seg lure av det som ved første øyekast ser ut som legitim forskning.

Det er tenkelig at denne type informasjon kan villede alvorlig syke mennesker til å bruke tid og penger på behandling som ikke fungerer. HealthTech Sciences er i midlertid ikke enige i at informasjonen i det nevnte filarkivet villeder pasienter:

– Vi vil ikke si at dette villeder pasienter, og det er først og fremst av tre grunner: 1. Det er et reelt studie i meget stor skala og med gode resultater. Grunnen til at det ikke er publisert i større journaler er ikke at det er noe galt med studiet. 2. Vi opplyser ikke våre pasienter om studiet, og har ikke engang linket til det på våre nettsider. 3. Vår egen erfaring med dette behandlingsapparatet er minst like god som det som fremkommer i studiet. Skriver styret i på e-post (17.01.2018).

Irrelevante artikler hemmelige dokumenter
Det gjennomgående problemet er at HealthTech Sciences hevder å tilby vitenskapelig basert medisinsk behandling, men kommer til kort når de bes om å gi vitenskapelig dokumentasjon på det.

De viser til kilder som ikke er vitenskapelig troverdige, som det nevnte filarkivet. De viser også til lister av artikler som sannsynligvis er legitime, men til gjengjeld ikke sier noe om behandlingseffekten av det de tilbyr på sin HealthOptimizing-klinikk (1, 2, 3). Denne blandingen av pseudoartikler og store mengder ekte men irrelevant forskning, gjør det enda vanskeligere å se at det ikke er vitenskapelig hold i påstandene de kommer med.

Henvisninger til hemmeligstemplet informasjon er også en gjenganger. Den 21. desember skriver Styret i HealthTech Sciences “Vi behandler ikke kreft, men vi støtter kroppens egne selvregulerende mekanismer så godt at noen til og med selvhelbreder fra alvorlige tilstander”. Når Katarsis i etterkant ber om dokumentasjon på dette, skriver styret “Vi har dokumentasjon fra mange pasienter, men dette er ikke informasjon vi har lov til å offentliggjøre” (e-post, 02.01.2018).

Ukritisk og farlig
Styret i HealthTech Sciences krever med andre ord at man bare stoler på dem. Men hvilket grunnlag man skal ha for å tro på at behandlingen de tilbyr har effekt hvis de ikke kan henvise til noen fagfellevurderte studier som underbygger det? Styret svarer:

– Skal man ikke tro på noe som ikke er publisert på den måten du beskriver? Da er det jammen snevert hva man skal tro på i denne verden. Hvem skal betale de millionene det koster å gjøre det på den måten? Og hvordan skal man få endret retningslinjene for hva de medisinske journalene tar inn av stoff? (e-post, 17.01.2018).

Ja, den etablerte forskningen kan nok være saktegående, og det mye man kan problematisere ved retningslinjer for publisering. Det er også bra å være åpen. Men når man stoler blindt på egen intuisjon i behandlingen av mennesker med alvorlige sykdommer, har man gått for langt.

Styret i HealthTech Sciences kaller Katarsis’ artikkel injurierende. Men er det virkelig injurierende å hevde at det er farlig å promotere udokumentert behandling? Å kritisere en praksis som kan hindre alvorlig syke fra å søke evidensbasert hjelp? Eller er det å kalle en spade for en spade, og pseudovitenskapelig kvakksalveri for pseudovitenskapelig kvakksalveri?

 

  1. http://ldteck.com/clinical-studies
  2. http://ldteck.com/peer-reviews
  3. https://www.medithera-usa.com/pemf-research/
  4. http://kvantemedisin.no/nedlasting/SCIO_Studies_fulltext.rar
Annonse