«Injurierende og ukorrekt» -HealthTech Sciences svarer

7 desember ble det utgitt en artikkel om oss på katarsisuib.no, hvor vi neste dag fikk mail fra ansvarlig direktør med link til artikkelen og informasjon om «rett på tilsvar». Vi er litt forundret over at oppklaring av faktafeil og misforståelser ikke kunne gjøres i forkant av publisering, men styret i selskapet kommer herved med korrigeringer og oppklaringer av de mest injurierende og ukorrekte påstandene.

Les artikkelen fra 7. desember her: «Hold deg unna denne jobbannonsen!»

Skrevet av: Styret i HealthTech Sciences AS; Kari Tvete Solvang, Haavard Helmen , Brit Karlson, Thomas Aksnes og Roger Hovland

I ingressen står det at «klinikken tilbyr ineffektiv og pseudovitenskapelig behandling». Dette er direkte feil, og behandlingen er faktisk så effektiv at vi i mange år har hatt ventelister kun basert på en jungeltelegraf fra meget fornøyde klienter. Påstanden om at behandlingen er ineffektiv er heller ikke forsøkt dokumentert på noen måte, og er kun en løs påstand av injurierende art.

«Thomas Aksnes… er en kjent alternativbehandler med tilknytning til en rekke tvilsomme foretak, og har blant annet hevdet å kunne kurere kreft med kvanteteknologi». Thomas Aksnes er ikke alternativbehandler, han har ingen tilknytning til tvilsomme foretak, og han har aldri hevdet å kunne kurere kreft med kvanteteknologi. Imidlertid er vi også kjent med at det har vært websider som for 11-12 år siden hadde uheldige uttalelser i forhold til kreftbehandling, hvor de som lagde websidene ukritisk hadde formulert tekst og oversatt informasjon fra websider i utlandet. Dette ble ryddet opp i da det ble satt fokus på det for 11-12 år siden. Det var også en sak i BA i 2005 hvor Thomas Aksnes uttalte seg i forbindelse med at en klient kontaktet BA og hevdet å være kurert for kreft (akutt lymfatisk leukemi) etter kvantemedisinsk behandling. Hun stod frem med dokumentasjon fra både Haukeland og Haugesund sykehus på at hun hadde diagnosen, at hun ikke hadde mottatt behandling ved sykehusene, og at de ikke fant spor av kreft lenger. Som en digresjon kan det nevnes at hun fortsatt, 12 år senere, lever i beste velgående. Vi behandler ikke kreft, men vi støtter kroppens egne selvregulerende  mekanismer så godt at noen til og med selvhelbreder fra alvorlige tilstander.

«Aksnes skal være en av landets fremste eksperter innenfor bioresonans og kvantemedisin. Om du har sett på folkeopplysningen på NRK, vet du at dette er svindel» Dette utsagnet forsøker å skape en kobling mellom Aksnes og det som ble vist på folkeopplysningen. Det finnes ingen slik kobling, og dessuten er ikke underholdningsprogrammet «Folkeopplysningen» en faglig referanse!

«Selv om brukerne av disse apparatene mener de er godt dokumenterte, har ingen noen sinne fått se denne dokumentasjonen». Det stemmer selvsagt ikke at ingen noen sinne har fått se dokumentasjonen, og den har blant annet ligget til grunn for at apparatene i mange år har vært medisinsk godkjent og fullstendig lovlig å bruke av leger og/eller godkjente terapeuter.

«Aksnes har selv en egen patent kalt Personal Therapy Device, som undersøker symptomer med…» Det stemmer at Aksnes har utviklet Personal Therapy Device, men det stemmer ikke at den undersøker symptomer. Apparatet har ikke, verken nå eller på tidligere prototype-stadium, noen funksjon for å undersøke noe som helst. Det er imidlertid et meget lovende behandlingsapparat som har hatt stor suksess i flere studier ved et internasjonalt sykehus. Publiseringer vil komme i forbindelse med lansering av apparatet i 2018/2019.

«Han benytter også annen fantasifull og uvirksom teknologi som «Electro Interstitial Scan» og …» Electro Interstitial Scan er en av våre 31 teknologier, og er faktisk en av de teknologiene som er godkjent i flest land. Apparatet som bruker denne teknologien har, i tillegg til full medisinsk godkjenning i Europa, en FDA 510k registrering i USA, som betyr at det er grundig dokumentert for sin nøyaktighet. Det er direkte feil å kalle dette en uvirksom teknologi.

Det vises til at hjemmesiden ikke er mye å skryte av, og det er vi helt enig i. Hjemmesider bruker man vanligvis for å markedsføre seg, og vi har ikke hatt fokus på dette. Vårt fokus har tvert imot vært å utvikle konseptet faglig for å kunne endre det medisinske paradigmet. Det står videre at «man blant annet kan kjøpe et Medithera renseanlegg». Her har en tidligere innleid websideperson bommet på navnet, for MediThera er ikke noe renseanlegg i det hele tatt. Teknologien er imidlertid et medisinsk registrert behandlingsapparat som optimaliserer kroppen på cellenivå. Hovedfunksjonene er å stimulere utvekslingen av natrium og kalium ioner og oppregulere en eventuelt for lav ATP produksjon i mitokondriene. Apparatet brukes også regelmessig av både styret og ansatte i selskapet, fordi det gir meget gode målbare og følbare resultater.

«At de har 200 klinikker er en åpenbar løgn. Og den understrekes på poetisk vis i søkefunksjonen på nettsiden.» Den eneste løgnen her er påstanden i artikkelen om at vi har hevdet å ha 200 klinikker, såfremt man tolker ordet «ha» som å «eie». Her er sitat fra annonsen, som også er sitert i artikkelen: «Vi startet første klinikk for 13 år siden, og har siden vært med å utvikle ca 200 klinikker.» Her er sitat fra websiden, som også er inkludert som skjermbilde i artikkelen: «The first clinic started in 2002, and 10 years later there were more than 200 clinics in 3 continents using our unique combination of technologies and methodologies” Våre påstander er fullstendig korrekt. Grunnen til at de fleste klinikkene ikke står på kartet, er også beskrevet i teksten mellom forrige sitat og selve kartet. Der kommer det tydelig frem at dette er et kart over klinikker som er i Health Optimizing franchisen, og at eksisterende klinikker vil bli listet her etterhvert som de kvalifiserer for å bli Health Optimizing klinikk.

Det er ikke første gang Aksnes slenger om seg med grandiose påstander. I 2006 løy han også om kreftkuren hans hadde backing fra UNESCO (7)» Aksnes har aldri uttalt seg om «kreftkuren hans». Han hadde backing fra en UNESCO organisasjon ledet av professor Guiseppe Tritto, og møtene pågikk i UNESCO sitt hovebygg i Paris. Aksnes kom aldri med noen løgn i forhold til dette, selv om UNESCO prosjektet i ettertid viste seg å bli sabotert og avsluttet. Faktisk kan vi ikke se at Aksnes noensinne har kommet med en eneste løgn verken til media, oss i styret, eller andre. Vi opplever tvert imot Aksnes som en særdeles ærlig person i alle sammenhenger.

«HealthTech Sciences AS ble forøvrig ikke stiftet for 13 år siden heller, men i 2008…» I ingressen på selskapets offisielle nettsider (1) står det: «Selskapet ble fisjonert i 2008 fra moderselskapet som ble stiftet i 2003». Artikkelen fremstiller det som om vi har gitt feile opplysninger rundt dette, men det stemmer slett ikke.

«…selskapet har hatt et negativt resultat siden oppstarten.» Dette stemmer, men vi dekker ethvert underskudd med å hente inn investormidler. Grunnen til underskuddet er at vi har hatt fullt fokus på å utvikle metoder som kan bedre det medisinske paradigmet, fremfor å fokusere på drift av kommersiell og lønnsom virksomhet. Vi har lykkes ekstremt godt med utvikling av metoder, og det er derfor investorer satser på oss og dekker inn underskuddet hvert år.

«…det er også vanskelig å se for seg hvor en jobbsøker skulle fått lønnen sin fra.» Selskapets historikk viser at alle har mottatt sine lønninger som avtalt, og at selskapet ikke på noen måte har problemer med å betale, til tross for at driften har gått med underskudd i mange år.

«…kvantemedisinens grunnlegger William Nelson,…» Det er ingen grunnlag for å hevde at denne personen er kvantemedisinens grunnlegger. Han var involvert i et utviklingsteam som lagde en av mange teknologier innen dette fagområdet. For øvrig vil vi fremholde at kvantemedisin bare inngår i 10% av vår teknologipark.

«Ikke bare står HealthTech Sciences for en uærlig og spekulativ praksis, det de driver med er også direkte farlig.» Dette er alvorlig injurierende og ukorrekte utsagn. Selskapet står slett ikke for noen uærlig og spekulativ praksis. Det er heller ingen grunnlag for å hevde at vår virksomhet er farlig. Linken som artikkelen bruker for å underbygge denne feilaktige påstanden, har ingen som helst relevans til HealthTech Sciences sin virksomhet.

«…HealthTech Sciences står ikke bare for ineffektiv behandling, de lyver også om sitt eget omfang som bedrift.» Det finnes ingen grunnlag for å hevde at vi står for ineffektiv behandling. Tvert imot er det stort erfaringsgrunnlag for å hevde det motsatte. Påstanden om at vi lyver om eget omfang som bedrift er også helt feil.

«Kvakksalvere som Aksnes…» Der finnes heller ikke noe grunnlag for å hevde dette. Aksnes står bak vårt svært gode teknologibaserte konsept, og har lært opp legene som utfører undersøkelsene og terapeutene som utfører behandlingene ved klinikkene. Da artikkelen ble publisert, var han i Asia og lærte opp alle legene som skal jobbe ved en ny, stor Health Optimizing klinikk som åpner der. Ved klinikken i Bergen har alle undersøkelser de siste 7 årene vært utført av fast ansatte leger, og alle behandlingene er utført av godkjente terapeuter og sykepleiere.

Siste punchline i artikkelen er «…under den skrullete og morsomme overflaten skjuler det seg mennesker som profitterer på andres lidelse» Vi synes i grunnen at denne avslutningen var ganske representativ for tonen i hele artikkelen, og dessuten både paradoksal og morsom sett i lys av at artikkelen også fremholdt at «selskapet har hatt et negativt resultat siden oppstarten».

Til slutt vil vi påpeke at de gamle norske kildene som det linkes til ble kritisert i faglig gjennomgang av saken i Helsemagasinet Vitenskap & Fornuft nr. 4 2011. Helsemagasinet beskrev saken over 4 sider, og uttrykte støtte og forståelse til oss og kritikk mot kildene. Artikkelen i forskning.no, som de andre norske artiklene baserte seg på, ble dessuten linket til uten å ta hensyn til tilsvaret: https://forskning.no/alternativ-behandling-medisinske-metoder/2008/02/tilsvar.

Vi driver selskapet etter de beste intensjoner, på både etisk og lovmessig korrekt måte, og med et brennende ønske om å skape en bedre hverdag for verdens befolkning. Mahatma Gandhi sa: «Først ignorerer de deg, så ler de av deg, så slåss de med deg og så vinner du.» Vi ble først ignorert, deretter ble vi ledd av i 2006-2009 (og med et lite flashback i artikkelen vi nå gir tilsvar til). Etter den gang har vi tydelig vist hvor gode metodene er, samtidig som konseptet og teknologiene har utviklet seg enormt. Vi er nå i fasen hvor vi er i ferd med å vinne; det vil si at vi nærmer oss misjonen som har vært drivkraften vår i alle år; å endre det medisinske paradigmet på verdensbasis. Om noen føler kallet til å være med på ferden, tar vi fortsatt imot søknader på jobbannonsen som trigget artikkelen vi nå har gitt tilsvar til.

Les Katarsis’ svar her: Teknobabbel dekker over empirisk vakuum

Referanser
1. www.htsnorge.no

Annonse