Fikk medhold i klage – ble fortsatt satt ned (oppdatert)

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad
Skribent

To studenter ved Det Psykologiske Fakultet klaget på sensur og fikk endret karakter fra stryk til bestått, men får fortsatt ikke studere videre dette semesteret. De nådde ikke forkunnskapskravet i tide.

Katarsis har tidligere omtalt to saker om studenter ved profesjonsstudiet i psykologi som har blitt satt ned et kull etter å ha strøket på en eksamen.

Må vente et semester til tross for bestått eksamen
Tre studenter som strøk på eksamen forrige semester, og som ble forhindret fra å gå videre på intern-psykologisk-praksis, valgte å klage på strykkarakteren. To av dem fikk omgjort strykkarakteren til bestått etter ny sensur. Studentene fikk likevel ikke gå videre til internklinisk praksis, og må nå vente et halvt år før de kan gå videre.

Sene sensurfrister
I henhold til regelverket vil en slik avgjørelse begrunnes med utgangspunkt i forkunnskapskravet ved studieprogrammet. I følge forkunnskapskravet er det en forutsetning at alle tidligere emner må bestås før studentene kan studere videre. I tillegg er det forlenget sensurfrister under sommerferien og det å klage på eksamen rett før sommeren kan dermed bety opptil flere måneders ventetid før ny sensur foreligger. De tre aktuelle studentene gjennomførte eksamen 13. juni og når de omsider fikk ny sensur, var det allerede for sent – de hadde ikke bestått forkunnskapskravene i tide.

Sebastian Gulbrandsen. Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad

Kritisk
Nestleder for Studentpolitisk utvalg i Norsk psykologforening, Sebastian Gulbrandsen, er kritisk til behandlingen:

– Studentene det gjelder slipper kanskje å ta eksamen på nytt nå som de har bestått faget, men det er nok en mager trøst.

I følge Gulbrandsen har skaden allerede skjedd: Studentene får ikke studere videre sammen med kullet sitt, i tillegg til at de må vente enda et halvår før de kan begynne i arbeid som psykolog. Dette medfører trolig personlige, sosiale og økonomiske tap for de aktuelle studentene, understreker han.

– På et overordnet nivå får saken meg til å lure på hvilken reell verdi klageretten har i tilfeller som dette, fortsetter Gulbrandsen.

Lovet å gjennomgå rutiner
Ledelsen ved fakultetet lovet i forrige måned at de vil gjennomgå sine rutiner med hensikt om å finne mulige snublesteiner i utdanningsløpet.

– Det er selvsagt gledelig at dekanatet sier at de vil utrede om det finnes slike snublesteiner i utdanningsløpet, og at de vil gjøre en jobb for å unngå at dette skjer igjen. Samtidig er vel denne saken i seg selv bevis nok på at disse snublesteinene finnes, poengterer Gulbrandsen.

Han reagerer også på at fakultetet ikke har tilbudt de aktuelle studentene alternative løsninger, for eksempel konteeksamen.

Ville ikke skjedd i Oslo eller Trondheim
Katarsis har undersøkt regelverket ved de andre universitetene som utdanner psykologer i Norge. Dersom studentene hadde studert ved Universitet i Oslo og NTNU i Trondheim så hadde stryk på én eksamen, slik som det omtalte tilfellet, ikke medført kull-nedsettelse. I Oslo kan man studere videre så sant studentene ikke ligger mer enn 15 studiepoeng bak, noe som tilsvarer størrelsen på faget som de aktuelle UiB-studentene strøk på.

I Trondheim er det kun et krav om å bestå tidligere klinisk relevante emner for å gå videre på klinisk praksis. I Bergen må imidlertid alle tidligere emner bestås før man får gå videre. Det er kun Universitet i Tromsø som praktiserer et tilsvarende regelverk som Universitet i Bergen, for profesjonsstudenter i psykologi.

Oppdatering: Katarsis mottok lørdag ettermiddag svar fra dekan, Bente Wold og visedekan for utdanning, Per Einar Binder. I dette sier de seg enig i at studiets oppbygning medfører fare for unødig forsinkelse, og forteller at de arbeider med å endre rutiner – men kommenterer ikke om noe vil bli gjort for de aktuelle studentene som nå ufrivillig må ha et pausesemester:

– Det har helt klart uheldige konsekvenser for både studenter og fakultet når studenter blir forsinket i sitt studieløp. Som vi påpeker i vårt innlegg i forrige måned vil vi gjennomgå regelverk og rutiner for å se på hvordan de best mulig kan unngås. Vi ser at det enkelte steder i profesjonsstudiet i psykologi er fare for unødige forsinkelser, og arbeider med å endre rutinene der.

Kilder
https://www.uio.no/studier/program/psykologi-profesjon/oppbygging/forkunnskapskrav.html
https://www.ntnu.no/studier/cpsy6/studiets-oppbygging
https://www.uib.no/psyfa/44443/klage-på-eksamen-ved-det-psykologiske-fakultet#saksbehandlingstid
https://uit.no/utdanning/program/279737/psykologi_profesjonsstudium

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.