Urimelig praksis ved kullnedsetting

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

 

Katarsis mener fakultetet bør strekke seg lenger for å hindre at studenter settes ned kull.

Terje Opsahl
Skribent

Ved et nytt semester på profesjonsstudiet er det hvert år studenter som ikke får fortsette å studere videre. Årsaken er at de strøk på eksamen. De får ingen konteeksamen og ingen dispensasjon – de må ta hele semesteret om igjen. Det medfører samfunnsøkonomiske og personlig tap. Studentene mister kullet de har gått sammen med i opptil flere år og kullet mister sine kullvenner. Studentene risikerer også økonomiske problemer. Manglende studieprogresjon kan bety manglende utbetalinger fra Lånekassen.

Særegne krav

Årsaken til dette, og som er spesielt for profesjonsstudiet i psykologi ved UiB, er at det praktiseres et strengt forkunnskapskrav. Det innebærer at alle tidligere emner må bestås før man kan gå opp til neste.

Siden fakultetet ikke praktiserer konteeksamen for andre enn dem som har sykemelding å vise til, så blir man forhindret fra å studere videre. Altså kan man bli satt tilbake fra ett til to semestre på bakgrunn av stryk på én eksamen.

Sykdom kan hindre studieprogresjon

Spesielt urovekkende er at dersom man er syk med legeerklæring på hjemmeeksamen, så har studentene ingen krav på ny eksamen. Studenter Katarsis har snakket med har fått beskjed om at ny eksamen kun settes opp for skoleeksamener. Det innebærer at sykdom på hjemmeeksamen kan umuliggjøre normal studieprogresjon.

Katarsis mener at fakultet bør gjøre det enklere for studenter å fullføre studiet på normert tid. Det ville være i samsvar med hva Riksrevisjon har påpekt overfor landets universiteter. Et tiltak i den retning ville vært å tilrettelegge bedre for konteeksamener eller stadfeste et mindre strengt forkunnskapskrav.

Hensynet til pasientsikkerhet

Ledelsen har tidligere forsvart forkunnskapskravet av hensyn til pasientsikkerhet. Ingen vil være uenige i at pasientsikkerhet er viktig. Samtidig kan man spørre om det utgjør en reell risiko for pasientsikkerhet om studenter får mulighet til å konte eksamen på linje med de som blir syke før de selv starter opp med pasienter.

Innlegget er skrevet på bakgrunn av samtale med studenter som selv har blitt satt ned kull. Ledelsen er oversendt forespørsel om tilsvar.

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2014-2015/StudiegjennomfoeringenIHoeyereUtdanning.pdf
Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.